h

Grote wijkspeeltuin voor Dukenburg

26 juni 2008

Grote wijkspeeltuin voor Dukenburg

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de SP voorgesteld om in Dukenburg een grote wijkspeeltuin te realiseren. Het stadsdeel heeft deze wens al langer, maar nu is er ook de financiële ruimte voor.

Hans van Hooft jr.Bij de viering van 40 jaar Dukenburg twee jaar geleden is de wens voor een grote wijkspeeltuin naar voren gebracht. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Dukenburg kent zowel een vergrijzing als een verjonging van de wijk. Veel jonge ouders vragen om een grote wijkspeeltuin. Dukenburg is het enige stadsdeel die niet een dergelijke voorzienig heeft. Twee jaar geleden was hier geen geld voor. Inmiddels is de financiële situatie van de gemeente verbeterd en is het alsnog mogelijk om deze wens in vervulling te laten gaan. Deze speeltuin kan in Dukenburg bij de Staddijk worden aangelegd.”

Naast de SP hebben GroenLinks en PvdA aangegeven dit voorstel te zullen steunen, waardoor er een meerderheid voor is.

***Update***
Bij de stemmingen op 2 juli stemde de gemeenteraad unaniem voor het voorstel. Het college gaat de plannen verder uitwerken met buurtbewoners en andere betrokkenen.

U bent hier