h

Mosquito: niet wegjagen maar aanpakken

1 maart 2008

Mosquito: niet wegjagen maar aanpakken

De Mosquito is de verkeerde oplossing voor de overlast in het winkelcentrum in Meijhorst. Deze conclusie trekt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat de Mosquito vooral bedoeld is om jongeren die voor vandalisme en criminaliteit bij het wijkcentrum weg te houden. Besloten is het apparaat uit te zetten tot de uitkomst van het onderzoek van minister Rouvoet bekend is.

Hans van Hooft jrDe SP-fractievoorzitter ziet liever dat de problemen worden aangepakt in plaats van worden verplaatst. Van Hooft jr.: “De Mosquito is er gekomen na overleg met bewoners en winkeliers in het najaar. Dit omdat zij veel overlast ervaren van jongeren die crimineel gedrag vertonen, overlast veroorzaken en vernielingen plegen. Vorig jaar is in de 70ste straat in Meijhorst 188 keer melding gemaakt van overlast. Maar de Mosquito lost dat probleem niet op, maar verplaatst het probleem. Veel beter is het als de wijkagent de jongeren kent en weet wie er voor de problemen zorgt. Dan kan er worden ingegrepen. Aanpakken dus en niet verplaatsen. Desnoods kan er worden gewerkt met tijdelijke camerabewaking, dan zie je ook meteen wie er vernielingen aanricht.”

De SP stemde samen met GroenLinks, VVD en D66 voor het uitzetten van de Mosquito bij wijkcentrum Dukenburg totdat blijkt dat het apparaat juridisch toelaatbaar is. Dit vanwege de hoge zoomtoon die alleen jongeren kunnen horen en voor hen irritant is. Momenteel onderzoekt minister Rouvoet op aandragen van de SP Tweede Kamerfractie in hoeverre dit een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van jongeren. De Nijmeegse Mosquito werd echter opgehangen nog voordat dit onderzoekt werd aangekondigd.

U bent hier