h

Willemskwartier krijgt zaterdag grote schoonmaak

10 maart 2008

Willemskwartier krijgt zaterdag grote schoonmaak

Zaterdag 15 maart is het grote schoonmaakdag in het Willemskwartier. Samen met wijkbewoners, de wijkraad, basisschool Groot Nijeveld, gemeente, Dar en Portaal wil de SP Willemskwartier een grote schoonmaakbeurt geven. Vanaf 9.30 uur wordt verzameld bij basisschool Groot Nijeveld (Tollenstraat 1) om vervolgens in groepjes de wijk in te gaan. Rond 12.00 uur wordt weer verzameld bij de school. Daar zal wethouder Hans van Hooft prijsjes uitreiken aan alle kleine schoonmaakhelden.

Jola van DijkIn september heeft de SP een bewonersavond georganiseerd over de resultaten van een groot wijkonderzoek. Een van de punten waar de bewoners zich het meest aan storen is het zwerfvuil. Toen is besloten dit probleem samen aan te pakken in de vorm van een schoonmaakdag voor en door de wijk. Volgens SP-gemeenteraadslid Jola van Dijk wordt er in Willemskwartier al veel gedaan tegen het zwerfvuil: “Zo gaan bijvoorbeeld iedere woensdagmiddag groepjes kinderen onder begeleiding de wijk in. Dit soort initiatieven verdienen een steuntje in de rug.”

Van Dijk: ”Vanuit de gemeente is ons de unieke kans aangeboden om zaterdag 15 maart mee te doen met de landelijke opschoondag. Wanneer bewoners samen de wijk in gaan om zwerfvuil op te ruimen, zullen de gemeente en de DAR daar een schepje bovenop doen.”

De SP organiseert tevens donderdagavond 13 maart vanaf 20.00 uur een bewonersavond in De Haard, Groenestraat 170. Van Dijk: ”Op 15 maart is het startschot om het zwerfvuil uit de wijk te houden. Daarom willen we ook graag met bewoners bekijken wat we na zaterdag nog meer aan activiteiten kunnen organiseren rondom het schoon maken en schoon houden van het Willemskwartier.”

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van de partners van het Impulsprogramma Zwerfafval; VNO-NCW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van VROM, Stichting Nederland Schoon en SenterNovem. Zij hebben als doel Nederland binnen drie jaar schoner te krijgen. Zwerfafval blijft een groot probleem. Het staat hoog op de lijst van irritaties blijkt uit onderzoek. Gemeenten en andere organisaties die actief zijn in de strijd tegen zwerfafval, hebben zich aangesloten en hun eigen opschoonactie op deze dag gepland.

Website Nederland schoon (opent in nieuw venster)
Meer over de SP en Willemskwartier

U bent hier