h

Schippersinternaat niet in Grootstal

7 mei 2008

Schippersinternaat niet in Grootstal

Het schippersinternaat zal niet verhuizen naar Grootstal. Het plan was om aan de Archimedesstraat/ st. Jacobslaan een nieuw internaat te bouwen. Dit zou ten koste gaan van het groen in de wijk. Op voorstel van de SP stemde de hele gemeenteraad er mee in om niet te bouwen op deze locatie en het veld de bstemming groen te geven.

Jos van Rens“De SP deelt de zorg van veel Nijmegenaren dat het groene karakter van onze stad teveel wordt aangetast,” aldus SP-raadslid Jos van Rens. “Het gehele veld aan de Archimedesstraat/ st. Jacobslaan is recent en op kosten van de gemeente opnieuw ingericht. Veel bewoners hebben dan ook bezwaar tegen de gedeeltelijke bebouwing ingediend. Uit recente cijfers blijkt ook dat het schippersinternaat een grotere terugloop aan kinderen heeft dan verwacht. Het is daarom goed om te kijken naar een andere, betere locatie voor nieuwbouw van het schippersinternaat als het bestuur van het schippersinternaat toch nieuwbouw wil.”

Verder was er ook unanieme steun voor het SP-voorstel om voor Pluryn/ Winkelsteegh een locatie vrij te houden op het ROC-terrein Heiweg en omgeving. Van Rens: “Pluryn/ Winkelsteegh zoekt nog locatie voor een kleine unit voor kinderen met eetproblemen. Dit past prima op deze locatie waar in de toekomst woningen zullen worden gebouwd. De projectontwikkelaar is bereid in het plan een dergelijke voorziening te realiseren.”

Schriftelijke vragen over schippersinternaat

U bent hier