h

De Buut kan in twee gebouwen voortbestaan!

17 juli 2009

De Buut kan in twee gebouwen voortbestaan!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie staat de Buut op de agenda. Het bestuur van de school, Conexus, wil het liefst de twee scholen samenvoegen en huisvesten op één locatie. Die plek zou zwembad oost moeten worden. Een plaats die door het College aan Conexus was aangeboden maar waar de SP twijfelde of dat wel een veilige plek was. Uiteindelijk heeft het College de knoop doorgehakt: zwembad oost krijgt een groene bestemming en de Buut kan daar dus niet komen.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis: “Voor ons geldt dat scholen kleinschalig moeten zijn, buurtgebonden, waar kinderen veilig of lopend of per fiets naar toe kunnen gaan. Natuurlijk moet het onderwijs ook kwalitatief goed zijn en de gebouwen in een goede staat van onderhoud. Hoewel deze mening voor ons heel logisch is, krijgen we politiek weinig steun.”

In februari heeft Conexus een rapport uitgebracht met daarin een onderzoek naar drie mogelijke scenario’s. 1: Beide gebouwen vernieuwen. 2: Beide gebouwen renoveren. 3: Beide scholen samenvoegen. Velthuis: “Volgens Conexus was de laatste optie de enige wenselijke. Echter: de ouders zien dit helemaal niet zitten zoals een SP-enquête heeft uitgewezen. Conexus heeft dus absoluut geen draagvlak voor zijn ideeën en het Bestuur zou er goed aan doen beter te luisteren naar de ouders.”

Conexus stelt dat handhaving van beide gebouwen te duur is. De SP deelt die mening niet. Velthuis: “En Conexus kan zelf ook weten dat het mogelijk is om beide gebouwen te handhaven. Ze hebben dat advies van een deskundige gekregen. Maar dan moeten ze slim bouwen. De scholen beschikken beide over tamelijk veel grond. Met een slim multifunctioneel bouwwerk kunnen de financiële problemen worden opgelost. Dat is mij verzekerd door de deskundige die dit advies ook aan Conexus heeft gegeven. Jammer dat ze deze handschoen niet hebben opgepakt.”

Het centrale inschrijfpunt is een andere mogelijkheid voor het Bestuur om de kosten behoorlijk te reduceren. Velthuis: “Jaarlijks worden circa 1500 nieuwe leerlingen op alle Nijmeegse scholen ingeschreven. Met een ideale verdeling kunnen circa 50 groepen van 30 leerlingen starten. Met enige sturing hoeven de klassen in de toekomst niet meer half leeg te staan. Dat levert het Bestuur een aanmerkelijke bezuiniging op!”

Het sluiten van één van beide scholen is beslist niet de wens van de SP. Velthuis: “We hebben eens gekeken hoeveel basisscholen de laatste 25 jaar zijn gesloten. Dat zijn er circa 20. Nu hebben we in Nijmegen nog 41 scholen, maar als de tendens voortzet zullen de komende jaren nog tal van basisscholen de deuren moeten sluiten. Dat is niet de wens van de SP. Wij zien scholen als een goede wijkvoorziening. De laatst gestichte basisschool vinden we nu in Nijmegen Noord. De Oversteek, een school die mag doorgroeien tot 1200 leerlingen.”

U bent hier