h

SP over Hart van Dukenburg: “Alleen bouwen met steun van de bevolking”

15 oktober 2008

SP over Hart van Dukenburg: “Alleen bouwen met steun van de bevolking”

De SP zal niet instemmen met de bebouwing van vier locaties in Dukenburg. Het gaat om de plannen voor Weezenhof 82ste straat, Meijhorst 60ste straat, Lankforst 10de straat en Malvert 86ste straat. Ook wil de partij niet dat het college van B en W de vrije hand krijgt om zonder goedkeuring van de gemeenteraad aan de slag te gaan bij een aantal grote projecten.

Jos van RensVan Rens begon met het prijzen van de bewoners: “Bewoners van Dukenburg hebben een lange adem als het om de plannen en betrokkenheid gaat. Dat is lovenswaardig. Al te vaak worden besluiten over de hoofden van bewoners heen genomen. Nu worden er samen met bewoners besluiten genomen.”

Het betrekken van bewoners bij de uiteindelijke besluitvorming was de kern van het voorstel dat de SP in 2006 indiende. Van Rens: “Dit voorstel behelsde dat bouwlocaties waar onvoldoende steun voor is bij de bewoners te schrappen. Nu zijn in de plannen toch de ontwikkeling van Weezenhof 82ste straat, Meijhorst 60ste straat, Lankforst 10de straat en Malvert 86ste straat opgenomen. In totaal gaat het dan 130 woningen. Deze locaties worden wat de SP betreft alsnog geschrapt, want het gaat ten koste van het groen en de speelruimte voor kinderen.”

Het Hart voor Dukenburg moet blijven kloppen, aldus Van Rens. “Massale woningbouw brengt vooral de lasten voor de inwoners. Er zijn maar weinig lusten in de vorm van voorzieningen. Bij het ontwerp van Dukenburg is juist gekozen voor een ruime opzet van de wijken met veel groen. Nu er behoefte is aan voorzieningen voor jongeren en ouderen moeten die ook worden gerealiseerd. Bij ons bezoek aan Zwanenveld bleek bijvoorbeeld dat ouderen in eigen beheer vragen om een ontmoetingsruimte. Bovendien is door de financiële crisis ook de situatie veranderd voor bouwplannen. De plannen bestaan nu voor 70 procent uit koopwoningen. Nu al staan projecten met veel koopwoningen stil. We moeten ons dan ook heroriënteren op meer huurwoningen, met name voor ouderen en starters. Deze heroriëntatie moet de gemeente samen met corporaties en ontwikkelaars doen en samen zoeken naar financiering hiervoor.”

Tot slot wil de SP niet dat het college van B en W zonder toestemming van de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om de plannen voor Zwanenveld 43ste en 51ste straat (voormalige streekschool), Malvert 81ste tot en met 91ste straat, voormalige HAN-gebouw, Winkelcentrum Meijhorst, Winkelcentrum Weezenhof en Woonwagencentrum Teersdijk zelfstandig uit te voeren. Van Rens: “Eerst moet het Programma van Eisen duidelijk zijn met daarin de aantallen woningen en het type woningen. Ook moet duidelijk zijn welke voorzieningen er gerealiseerd gaan worden. Het gaat om ingrijpende veranderingen. Hier hoort de gemeenteraad gewoon over te beslissen.”

Op 22 oktober zal de gemeenteraad definitief beslissen over de plannen voor Dukenburg. Dan zal er ook worden gestemd over de voorstellen van de SP.

U bent hier