h

Opblaasbare tennishal voor Rapiditas

18 november 2010

Opblaasbare tennishal voor Rapiditas

Na bijna 4 jaar discussie is er uiteindelijk een meerderheid van de gemeenteraad er voor om een opblaasbare tennishal bij Rapiditas mogelijk te maken. Het college zal hier nu een procedure voor starten, waarmee bewoners weer inspraak krijgen. De SP is voor de plaatsing van de hal, al is het niet de beste oplossing.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk is mede-indiener van het voorstel. Van Dijk: “Voor de wintertrainingen maakte de tennisvereniging gebruik van het racketcentrum. Dat is grotendeels omgebouwd tot fitnesscentrum, waardoor minder banen te huur zijn. Daarom is Rapiditas gaan zoeken naar alternatieven. Geen enkele van de mogelijkheden biedt een volwaardig alternatief. Daarom is een opblaasbare hal van september tot en met maart nu de beste oplossing. Daarvoor moet wel een procedure gestart worden.”

Van Dijk heeft wel een alternatief: “De universiteit wil de manege van de gemeente kopen om daar guesthouses te bouwen. Echter is dat met het bestemmingsplan niet mogelijk. Dat kan wel op het terrein van Rapiditas. Daarom zou het beste zijn als de universiteit het terrein van Rapiditas overneemt en dat Rapiditas op het manegeterrein komt. Dan is een opblaasbare tennishal niet nodig en is er een win-win-win-situatie. Rapiditas heeft een permanente overdekte tennishal, omwonenden hoeven in de winter niet tegen een opblaashal aan te kijken en de universiteit kan snel de guesthouses realiseren.”

Het college zag niets in het alternatief van Van Dijk. Ook was het college niet voor de opblaasbare hal. Doordat naast de SP en Stadspartij Nijmegen Nu! ook D66, VVD, VSP en twee PvdA-leden voor het voorstel hebben gestemd, zal het college nu een procedure starten om de hal mogelijk te maken.

U bent hier