h

Piushove nog niet gered

13 januari 2011

Piushove nog niet gered

In 2010 nam de Gemeenteraad op initiatief van de SP bijna unaniem (op één stem na) het besluit om de Piushove aan te wijzen als beschermd stadsbeeld. Het markante gebouw in de Indische Buurt werd daarmee gered van de sloopplannen die eigenaar Talis voor ogen had. Talis ging tegen het besluit in beroep, wat PvdA-wethouder Kunst er toe bracht het voorstel opnieuw in de raad te brengen. De meeste partijen bleven bij hun standpunt: de Piushove moet behouden blijven. Alleen de Collegepartijen PvdA en D66 draaiden als van ouds. GroenLinks twijfelt nog en weet niet of ze mee wil draaien.

SP-raadslid Bert Velthuis: "De wethouder vroeg nog wel of we wellicht iets nieuws wisten te melden. Gelukkig had ik mij een beetje in de geschiedenis van het gebouw verdiept. De Piushove stamt uit de tijd dat de katholieke Universiteit is opgericht. Het werd in opdracht van de Nederlandse bisschoppen en met een royale gift van paus Pius XI gebouwd. De commissie beeldkwaliteit vindt de Piushove te groot, maar volgens mij moet je een gegeven paard niet in de bek kijken en kunnen giften van pausen nooit te groot zijn. Nijmegen tel je zegeningen zou ik willen zeggen."

De Gemeenteraad blijft aan zet, en komt nu zelf met een voorstel om de Piushove te behouden.

U bent hier