h

SP tegen nieuw plan winkelcentrum Weezenhof

24 mei 2023

SP tegen nieuw plan winkelcentrum Weezenhof

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

De Nijmeegse SP keert zich tegen de plannen voor het nieuwe winkelcentrum in Weezenhof. Volgens de partij moeten de plannen terug naar de tekentafel, en verdient het alternatief van de buurt een eerlijke kans. Fractielid Yurre Wieken: “De buurt komt massaal in verzet tegen het plan van Ton Hendriks, terwijl er een plan vanuit de wijkbewoners ligt wat wel op draagvlak kan rekenen. Dat is veel te makkelijk terzijde geschoven en verdient een eerlijke kans. Die kans moeten we het geven.”

In 2017 brandde het winkelcentrum in Weezenhof grotendeels af. Sindsdien ligt het gebied braak. Lange tijd was er onduidelijkheid wat er ging gebeuren. Pas in maart 2021 kwam Hendriks met een plan, waar de gemeenteraad 7 juni over zal besluiten. Vanuit de buurt is het verzet: er zijn bijna 100 zienswijzen ingediend tégen het plan, en een petitie van dezelfde strekking heeft al 300 handtekeningen gekregen. De belangrijkste bezwaren: het geplande gebouw is te groot en moet een kwartslag gedraaid worden, zodat er ruimte ontstaat voor een autoluw ontmoetingsplein. Ook pleit de buurt voor behoud van het Huis van Weezenhof, een belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk. In het plan van Hendriks verdwijnt het Huis van Weezenhof. Al in 2018 presenteerde de buurt een eigen plan, opgesteld door wijkbewoner en gepensioneerd stedenbouwkundige Kees Teken.

De SP steunt het plan van de buurt, en wijst dat van Hendriks af. Wieken: “Het plan van de buurt wordt te makkelijk opzij geschoven. Hendriks en de gemeente moeten gaan denken in termen van oplossingen in plaats van problemen. Het gebouw een kwartslag draaien zou niet kunnen omdat de Lidl die er nu zit dan niet open kan blijven tijdens de bouw. Het is absurd dat het gebouw straks decennialang een verkeerde positie heeft, vanwege een probleem dat alleen maar speelt tijdens de bouw. De gemeente moet wat de SP betreft opnieuw met Hendriks en Lidl om de tafel om te kijken wat er mogelijk is, en desnoods een tijdelijke locatie meefinancieren. Het plan van Hendriks wegstemmen geeft vertraging waardoor het terrein langer braak blijft liggen, maar als de gemeenteraad dit plan aanneemt komt die vertraging er ook. Het is namelijk vrijwel zeker dat de buurt zich er tot aan de de Raad van State tegen zal verzetten. Een plan met zo weinig draagvlak in de buurt moet gewoon naar de prullenbak.”

Reactie toevoegen

U bent hier