h

Nijmegen moet participatie niet overlaten aan commerciële partijen

28 september 2022

Nijmegen moet participatie niet overlaten aan commerciële partijen

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

Participatie bij projecten in de wijken moeten we niet overlaten aan marktpartijen, vindt de SP. Fractielid Yurre Wieken: “De Omgevingswet geeft veel ruimte aan de markt ten koste van de mensen, daar moeten we als gemeente zoveel mogelijk tegenin gaan. Een participatietraject moet door de gemeente georganiseerd kunnen worden, niet door een commerciële partij die geen democratische verantwoording aflegt.”

De Omgevingswet, die waarschijnlijk 1 januari ingaat, verandert een hoop in het omgevingsbeleid. Honderden wetten en regels worden door één wet vervangen. De SP is uiterst kritisch. Wieken: “De Omgevingswet geeft meer ruimte aan initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. Veel regels en vergunningsplichten verdwijnen. De vraag is: ten koste van wie? Meestal is een initiatiefnemer een commerciële partij: een bedrijf of projectontwikkelaar. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het participatieproces (inspraakavonden, et cetera). Ze zijn verplicht een plan te maken en daarvan verslag te doen. De gemeenteraad krijgt die stukken en kan daar wat van vinden.” 

Op papier klinkt de participatie nieuwe stijl heel mooi, erkent Wieken. “Initiatiefnemers zijn verplicht een plan te maken en verslag te doen. De raad krijgt al die stukken. Maar de Omgevingswet stelt geen inhoudelijke eisen aan dat proces, alleen procedurele. Als de procedure op papier klopt maar de buurt vindt dat er niet wordt geluisterd, kun je het nergens op afrekenen. Projectontwikkelaars luisteren niet altijd even goed naar de buurt. Het is goed dat de raad plannen en verslagen kan bespreken, maar dat moet niet voor Jan met de korte achternaam zijn. Een wethouder kun je in de gemeenteraad ter verantwoording roepen en bij wanprestatie wegsturen. Een projectontwikkelaar niet. Daarom moet de gemeente zelf de regie nemen over het participatieproces.”

Reactie toevoegen

U bent hier