h

Aanbesteding OV: aardgas bussen en dienstverlening centraal

21 november 2008

Aanbesteding OV: aardgas bussen en dienstverlening centraal

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Nijmegen. Voor de periode 2010 – 2013 zal er voor het eerst een openbare aanbesteding plaatsvinden. Dat betekent dat de Nijmeegse gemeenteraad haar wensen kenbaar kan maken. De SP kiest voor schone bussen, gratis openbaar vervoer voor ouderen en een echt regionaal vervoersbedrijf.

Matthias van HunnikDe discussie in de gemeenteraad spitst zich toe op de keuze voor al dan niet bussen op aardgas. SP-raadslid Matthias van Hunnik: “Voor ons is de keuze niet zo moeilijk, wij gaan voor bussen op aardgas. Er is een hele lobby op gang gekomen van de dieselbusindustrie om milieunormen vast te leggen en niet het type bussen. Hoe je het ook wendt of keert, aardgas is de schoonste brandstof. Er hoeven geen filters in motoren te worden geplaatst en je weet zeker dat de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt wordt. Bovendien is de techniek al beproefd en zijn aardgasbussen stiller en kan later eenvoudig overgeschakeld worden op het nog schonere biogas.”

Van Hunnik vind wel dat de discussie over meer moet gaan dan de brandstof van de bussen. Ook de belangen voor reizigers en chauffeurs moeten niet uit het oog worden verloren. “Wat ons betreft komt er in de hele regio gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De proef in Nijmegen heeft uitgewezen dat ouderen meer gebruik maken van de bus, het centrum vaker opzoeken en dat het gratis openbaar vervoer dus naast een sociale functie ook goed is voor onze binnenstad.”

Verder wil de SP dat de maatschappij die de aanbesteding wint in Nijmegen een regionaal kantoor vestigt. Van Hunnik licht dit toe: “Novio is verkocht aan Connexxion, maar heeft een zelfstandige directie en een zelfstandige ondernemingsraad. Wat ons betreft houden we een regionaal busbedrijf met een eigen directie en ondernemingsraad en is dat bedrijf het aanspreekpunt voor de politiek en de burgers. Zo blijft het openbaar vervoer dicht bij huis geregeld, de menselijke maat is dus leidend in plaats van schaalvergroting.”

Op 3 december stelt de Nijmeegse gemeenteraad haar wensen vast. Op 4 december zal daar door de stadsregio over worden besloten.

U bent hier