h

SP stemt in met verkoop busbedrijf NOVIO aan Connexxion

8 december 2006

SP stemt in met verkoop busbedrijf NOVIO aan Connexxion

Op woensdag 6 december heeft de Nijmeegse gemeenteraad ingestemd met de verkoop van busbedrijf NOVIO aan Connexxion voor 12,4 miljoen euro. Wel werden er door de SP duidelijke randvoorwaarden gesteld.

Voor al het personeel moet er een werkgelegenheidsgarantie komen tot het einde van de concessieperiode (2010), er wordt niet ingeleverd op de huidige arbeidsvoorwaarden, wat onder andere betekent dat al het personeel de komende twee jaar in de KAN-regio blijft werken. Ook komt er op nadrukkelijk verzoek van de ondernemingsraad een KAN-bedrijf waarin NOVIO wordt ondergebracht. Tot slot moeten al deze garanties, die vooral na de verkoop spelen, door de gemeente afdwingbaar zijn. Voor de Nijmeegse SP-fractie gaf dit voldoende waarborgen om groen licht te geven aan de verkoop. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr geeft uitleg over het standpunt van zijn partij.

De SP is fel tegen marktwerking in het openbaar vervoer. Toch hebben jullie ingestemd met de verkoop van NOVIO?
Hans van Hooft jr.Van Hooft: "Dat lijkt inderdaad vreemd, maar als je naar de concrete gevolgen voor het personeel kijkt is het vrij logisch. Immers, als we niets doen, weten we zeker dat over twee jaar het licht uit gaat bij NOVIO. De vervoersconcessie loopt dan af en de kans dat NOVIO de nieuwe concessie wint is vrijwel nihil. Al het indirect personeel komt dan onherroepelijk op straat te staan, dat zijn dus de mensen van kantoor, de werkplaats en de regiotaxi. Daarom hebben we gezegd: breng al het personeel van NOVIO onder bij een sterk OV-bedrijf. Alleen daarmee kunnen we de werkgelegenheid voor de lange termijn het best garanderen."

Daarmee zwicht je wel voor de marktwerking?
"Maar we hebben het wel over de toekomst van het personeel. En dan gaan de mensen voor de principes. Natuurlijk hadden we het liefst gezien dat het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) over twee jaar het busvervoer in en rond Nijmegen door NOVIO laat doen. Maar de werkelijkheid is totaal anders. Onder Paars is door Tineke Netelenbos de marktwerking in het openbaar vervoer geïntroduceerd. CDA en VVD, maar ook de PvdA lijken hier geen strobreed vanaf te willen wijken. En al zou landelijk besloten worden om de verplichting van Europese aanbesteding op te heffen, dan nog is het de vraag of het KAN het Nijmeegse busvervoer aan NOVIO gunt. Van dit soort speculaties kun je de toekomst van het personeel niet laten afhangen. Als er ook maar enig serieus perspectief zou zijn voor NOVIO als zelfstandig OV-bedrijf, dan waren we dwars voor de verkoop gaan liggen. Nu we het personeel veilig onder brengen bij Connexxion weten we in elk geval zeker dat de werkgelegenheid voor drie jaar is gegarandeerd. Door de verkoop loopt de concessie een jaar langer door. Daarnaast maakt het nieuwe KAN-bedrijf van Connexxion over drie jaar een goede kans om de vervoersconcessie in het KAN-gebied te winnen. Hierdoor kan de werkgelegenheid voor al het personeel ook op langere termijn veilig gesteld worden."

De OR is zeer kritisch over de verkoop en lijkt zelfs tegen te zijn?
"Hoewel ook de OR tegen marktwerking is, is ze niet principieel tegen verkoop. Ook zij weten maar al te goed dat een zelfstandig NOVIO geen enkele overlevingskans heeft. Wel heeft de OR het gevoel dat ze door Connexxion gepiepeld wordt. Steeds wordt er weer een andere uitleg gegeven aan afspraken waardoor het wantrouwen groeit. Daarom hebben we ook gezegd dat alle afspraken over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden glashelder op papier moeten komen en maar voor één uitleg vatbaar mogen zijn. De randvoorwaarden die wij gesteld hebben, zijn vrijwel exact de randvoorwaarden die door de OR zijn gesteld. Nu komt het aan op een goede uitwerking waar iedereen mee kan leven."

En de prijs die de gemeente krijgt, ben je daar tevreden over?
"Uitgangspunt voor de SP is nooit geweest om financieel het onderste uit de kan te halen. Toch is dit bedrag alleszins reëel. Toen we twee jaar geleden met de verkoop begonnen dachten veel raadsleden aan een bedrag van rond de 15 miljoen euro. Toen de eerste biedingen richting de 25 miljoen gingen, rekende iedereen zich rijk. Eind vorig jaar bleek dat de inmiddels ontslagen directeur, tegen alle afspraken in, concessies was aangegaan die voor zo’n 10 miljoen euro verliesgevend zijn. In die tijd haakte HTM als potentiële koper ook af. Op dat moment gaf niemand nog één cent voor NOVIO. Als je nu alle plussen en minnen bij elkaar optelt, wordt de gemeente niet rijk van deze verkoop, maar levert er ook niet op in. Vergeet niet dat de komende drie jaar zowel bussen als taxi’s voor aanzienlijk scherpere prijzen moeten rijden dan in het verleden. De winstmarges zijn bijzonder smal en voor je het weet moet je er geld bij leggen. En dan is 12,4 miljoen euro geen slechte prijs. Maar onder de streep tellen uiteindelijk de mensen en niet de centen."

U bent hier