h

Geen steun voor regionaal OV-bedrijf, wel voor aardgas

4 december 2008

Geen steun voor regionaal OV-bedrijf, wel voor aardgas

De gemeenteraad kon tijdens de vergadering op 3 december haar wensen kenbaar maken voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in de Stadsregio. De SP maakte van deze mogelijkheid gebruik om er voor te zorgen dat er een echt regionaal vervoersbedrijf zou komen. De andere politieke partijen steunden dit voorstel jammer genoeg niet.

Matthias van hunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik: “Door de verplichte aanbesteding maken tegenwoordig alleen grote vervoersbedrijven een kans. Hierdoor is er een enorme schaalvergroting op gang gekomen bij de OV-bedrijven. Gevolg is dat reizigers met klachten, vragen en opmerkingen, maar ook het personeel of de politiek naar een of ander anoniem hoofdkantoor moet. Voor de SP staat de menselijke maat centraal, dus ook in het openbaar vervoer. Daarom zou een regionaal OV-bedrijf met een eigen directie en ondernemingsraad wenselijk zijn. Niet voor niets hebben we dit ook afgesproken bij de verkoop van Novio. Dat de andere partijen nu de eerste de beste kans laten lopen om dit in stand te houden is tekenend.”

De wethouder wilde zijn steun voor het SP-voorstel niet uitspreken. Reden was dat de extra kosten voor een regionaal OV-bedrijf in drie jaar terugverdiend moeten worden en dat dit te kort zou zijn, waardoor het ten koste van andere wensen zou gaan. Voor de aanbesteding na 2013, die voor 15 jaar gaat gelden, is de belofte dat de eis van een regionaal bedrijf wel wordt opgenomen. Van Hunnik: “Dat bij de volgende aanbesteding wordt meegenomen is mooi, maar ik zie niet in waarom we dan nu 3 jaar zouden afstappen van dit principe.”

De SP is wel tevreden over het besluit dat vanaf 2010 de bussen in Nijmegen op aardgas zullen gaan rijden. Uiterlijk juni 2010 moeten alle oude bussen zijn vervangen. Op initiatief van de SP zal de Nijmeegse delegatie in de Stadsregioraad voorstellen dat het vervoersbedrijf beboet wordt wanneer deze deadline niet wordt gehaald. Van Hunnik: “Op dit moment rijden er in de oudste stad van Nederland ook zo’n beetje de oudste (en meest vervuilende) bussen van Nederland. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het belangrijk dat de schonere aardgasbussen zo snel mogelijk worden ingezet. Het is goed als de stadsregio daar wat extra druk achter gaat zetten.”

Aanbesteding OV: aardgas bussen en dienstverlening centraal

U bent hier