h

SP: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen niet waar ze recht op hebben

23 februari 2010

SP: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen niet waar ze recht op hebben

Senay akdemirOp initiatief van de SP krijgen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten sinds 2007 het eigen risico van de ziektekostenverzekering door de gemeente vergoed. Ambtenaren van de gemeente Nijmegen blijken echter niet te weten dat deze regeling bestaat. Tegen ouderen wordt gezegd dat er helemaal geen vergoeding bestaat voor het eigen risico van de ziektekostenverzekering. De SP vraagt het college morgen tijdens de raadsvergadering om opheldering.

SP-raadslid Senay Akdemir: “In onze verkiezingkrant melden we dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten het eigen risico van de ziektekostenverzekering volledig van de gemeente vergoed krijgen. Gisteren kregen wij van verschillende ouderen te horen dat de gemeente niet thuis geeft als mensen een beroep op de regeling doen. Tot onze stomme verbazing werd tegen al deze mensen verteld dat er helemaal geen regeling is voor de eigen bijdrage van de ziektekostenverzekering. In een geval werd wel een bedrag van 50 euro verstrekt als eenmalige tegemoetkoming voor extra zorgkosten. In andere gevallen werd mensen helemaal niets verstrekt. Een keer werd door een ambtenaar zelfs gesuggereerd dat er sprake was van verkiezingspropaganda. Daarmee zet de gemeente ouderen, chronisch zieken en gehandicapten onterecht in de kou.”

Op de gemeentelijke website bij de digitale balie is deze belangrijke regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten niet terug te vinden. Akdemir: “Het lijkt wel of de gemeente deze regeling geheim wil houden. Wat ons betreft komt de regeling prominent op de website van de gemeente. Via De Brug en andere media moet de gemeente duidelijk maken dat mensen recht hebben op teruggaaf van hun eigen risico. Inmiddels hebben wij ambtelijk contact gehad en is ons verzekerd dat de regeling nog steeds wordt uitgevoerd. De vraag is wel hoeveel mensen nu onterecht zijn afgewezen. Is het een individuele ambtenaar die niet weet welke regelingen er zijn of is het hele Loket Zorg en Inkomen niet op de hoogte?”

Het bedrag van de teruggaaf (150 euro) komt inmiddels niet meer overeen met het eigen risico van de ziektekostenverzekering. Dit is in 2010 verhoogd naar 165 euro. Akdemir: “We vragen het college het bedrag voor de teruggaaf per direct automatisch te verhogen. Iedereen moet krijgen waar die recht op heeft.”


Vragen SP-fractie aan wethouder Depla betreffende reparatie eigen risico:

Vanaf 2007 krijgen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten een bijdrage van de gemeente voor het eigen risico van de ziektekostenverzekering. In het minimabeleidsplan 2009 is dit bedrag structureel verhoogd naar 150 euro. In het minimabeleidsplan 2010 is deze regeling gecontinueerd voor het jaar 2010.

Afgelopen dagen is de SP een aantal malen gebeld door ouderen die naar aanleiding van onze verkiezingskrant bij de gemeente een verzoek hebben gedaan om het eigen risico van de ziektekostenverzekering vergoed te krijgen. Tot onze stomme verbazing is al deze mensen door ambtenaren verteld dat er helemaal geen regeling is waarmee zij hun eigen risico kunnen terugkrijgen van de gemeente. In een geval werd wel een bedrag van 50 euro verstrekt als eenmalige tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van zorgkosten. In andere gevallen werd mensen helemaal niets verstrekt en kregen zij te horen dat er helemaal geen regeling is waarmee ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hun eigen risico van de ziektekostenverzekering vergoed kunnen krijgen. In een geval werd door een ambtenaar zelfs gesuggereerd dat er sprake was van verkiezingspropaganda.

Vervolgens zijn wij op de gemeentelijke website bij de digitale balie op zoek gegaan naar deze regeling. Wederom waren wij stom verbaasd. Nergens bij de digitale balie is deze belangrijke regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten terug te vinden. Inmiddels hebben wij ambtelijk contact gehad en daaruit is ons gebleken dat de teruggaaf van het eigen risico nog steeds wordt uitgevoerd. Het bedrag van de teruggaaf (150 euro) komt echter niet meer overeen met het inmiddels naar 165 euro verhoogde eigen risico van de ziektekostenverzekering.

De SP-fractie heeft daarom voor u de volgende vragen:

  1. Hoe is het mogelijk dat ambtenaren van het loket zorg en inkomen niet bekend zijn met belangrijke gemeentelijke inkomensregelingen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten?
  2. Waarom krijgen mensen nul op het rekest terwijl zij wel in aanmerking komen voor de teruggaaf van het eigen risico?
  3. Heeft u enig idee hoe vaak ouderen, chronisch zieken of gehandicapten ten onrechte een afwijzing hebben gekregen?
  4. Hoe is deze regeling binnen de organisatie gecommuniceerd, wat zijn de werkinstructies?
  5. Wij betwijfelen of dit incidenten betreft. Beschikt u over cijfers waaruit blijkt dat deze regeling over het algemeen wel goed wordt uitgevoerd?
  6. Waarom staat deze regeling niet prominent op de digitale balie? En staat deze regeling wel in de wegwijzer zorg en inkomen?
  7. Bent u bereid deze regeling op de kortst mogelijke termijn prominent op te nemen in de digitale balie en de wegwijzer zorg en inkomen?
  8. Bent u bereid deze regeling komende maanden nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen via de pagina's in de brug en andere mediakanalen?
  9. Bent u bereid deze regeling te verbeteren zodat voortaan de hoogte van de teruggaaf overeenkomt met het volledige bedrag van het eigen risico van de ziektekostenverzekering (verhoging van 150 naar 165 euro)?

Actuele motie: Reparatie eigen risico

U bent hier