h

Werk en inkomen

6 juni 2006

Klachtenweek Sociale Dienst voortvarend van start

De Klachtenweek Sociale Dienst die SP Nijmegen en werklozencentrum Unitas organiseren is vanochtend van start gegaan en duurt nog tot vrijdag 9 juni 2006. Vanochtend staan vrijwilligers bij de draaideuren van de Sociale Dienst met enquêteformulieren. Mensen kunnen ook langsgaan bij of bellen met Unitas, de SP Nijmegen en allochtonenorganisatie het Interlokaal. Aanleiding voor de klachtenweek is een aantal berichten over slechte dienstverlening en willekeur in toekenning bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Met de klachtenweek willen het werklozencentrum en de politieke partij een beter beeld krijgen of dit slechts incidenten zijn, of dat er structureel wat mis is. Immidels zijn de eerste klachten al binnen.

Lees verder
30 mei 2006

Werklozencentrum Unitas en SP: Klachtenweek Sociale Dienst

De SP Nijmegen en Werklozencentrum Unitas organiseren een Klachtenweek Sociale Dienst van dinsdag 6 tot vrijdag 9 juni 2006. Aanleiding voor de klachtenweek is een aantal berichten over slechte dienstverlening en willekeur in toekenning bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Met de klachtenweek willen het werklozencentrum en de politieke partij een beter beeld krijgen of dit slechts incidenten zijn, of dat er structureel wat mis is. Indien de uitkomst van het onderzoek daar aanleiding toe geeft zullen beide organisaties bij de Sociale Dienst en bij de verantwoordelijke wethouder aandringen op verbeteringen.

Lees verder
27 april 2006

Lasten voor Nijmeegse burger zijn gedaald

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is er vaak op gehamerd door de oppositiepartijen (met name VVD en CDA) dat de lasten voor de Nijmeegse burgers zo hoog zouden zijn. Uit recente cijfers blijkt dat dit mee valt. Van de 35 grote steden staat Nijmegen met een 14de plaats in de middenmoot.

Lees verder
19 april 2006

SP op de bres voor het brandweerpersoneel

Na de mislukte CAO-onderhandelingen in december 2005 ligt er nu een nieuw voorstel voor het brandweerpersoneel. Hierna voerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nieuwe onderhandelingen met het Rijk.

Lees verder
13 april 2006

Gelijk werk, gelijk loon

Op uitnodiging gingen namens de SP afdeling Nijmegen Cobi van Driel en Marloes Piepers mee met de FNV Nijmegen naar de demonstratie voor gelijk werk, gelijk loon. De reis naar Den Haag werd ook gebruikt om de contacten tussen de SP en de FNV in Nijmegen aan te halen.

Lees verder
3 maart 2006

SP Nijmegen ‘vindt’ honderd banen in strijd tegen werkloosheid

Wat betreft SP-lijsttrekker Hans van Hooft kunnen ‘morgen’ honderd werkloze jongeren, maar ook ouderen, aan de slag in het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast is er nog veel belangrijk werk te doen bij kinderboerderijen, wijkspeeltuinen en voor buurtcongierges. Waar nodig krijgen al deze nieuwe wijkwerkers een opleiding als hovenier, stratenmaker, dierenverzorger, beheerder of toezichthouder. Wel moeten deze mensen fatsoenlijk worden betaald met een CAO-loon. Dat kost geld, maar het bespaart de gemeente ook 1,3 miljoen euro op de uitkeringen.

Lees verder
3 maart 2006

SP wil ‘Doe mee’-fonds als onderdeel van een offensief tegen armoede en uitsluiting

De SP Nijmegen wil als onderdeel van een offensief tegen armoede en uitsluiting kinderen uit arme gezinnen jaarlijks drie maal vijftig euro korting geven voor respectievelijk school, sport en cultuureducatie. Hiervoor zou een gemeentelijk ‘Doe mee’-fonds opgericht moeten worden. Om de kortingen te ontvangen hoeven de ouders alleen hun sofinummer door te geven aan betreffende sportclub, school of instelling. Deze krijgen dan van de gemeente de vijftig euro. Lijsttrekker Hans van Hooft: ‘Het is een schande dat kinderen in een rijk land in armoede op moeten groeien. Wij gaan in Nijmegen dat probleem natuurlijk niet in ons eentje oplossen maar we gaan wel ons uiterste best doen.’

Lees verder
15 februari 2006

SP Nijmegen wil uw loonstrookjes zien: onderzoek naar koopkrachteffecten zorgstelsel

De Nijmeegse SP vraagt mensen door te geven wat het verschil is in hun netto inkomen tussen december 2005 en januari 2006. De partij wil zo in de praktijk onderzoeken of de beloften van het kabinet Balkenende dat de meeste mensen er in 2006 op vooruit zouden gaan (na het ‘zuur’ zou nu het ‘zoet’ komen) waar gemaakt worden. Voor veel mensen betekent het nieuwe zorgstelsel een achteruitgang van de koopkracht. De SP wil van zoveel mogelijk Nijmegenaren de daadwerkelijke voor- of achteruitgang weten.

Lees verder
24 januari 2006

SP Nijmegen biedt Hollandse namen te leen voor sollicitaties allochtonen

De Nijmeegse SP biedt Hollandse namen te leen aan voor allochtonen die op zoek zijn naar een baan en moeite hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Zo wil de partij duidelijk maken dat allochtonen meer kans moeten krijgen op een baan.

Lees verder
9 december 2005

Kringloopbedrijf Het Goed gered voor Nijmegen

Gisteren werd bekend dat het tot een akkoord is gekomen tussen gemeente en Het Goed, waardoor het kringloopbedrijf voor Nijmegen wordt behouden. De SP fractie uitte eerder bezorgdheid over het mogelijk verdwijnen uit Nijmegen van kringloopbedrijf Het Goed.

Lees verder

Pagina's

U bent hier