h

SP Nijmegen vraagt opheldering over gang van zaken huisbezoeken

30 juni 2006

SP Nijmegen vraagt opheldering over gang van zaken huisbezoeken

Sommige klachten die bij de SP en Unitas zijn binnengekomen tijdens de klachtenweek Sociale Dienst zijn zo heftig dat ze vragen om onmiddellijke actie. Daarom trekt de SP Nijmegen nu al aan de bel met schriftelijke vragen aan het college.

Matthias van HunnikNa een eerste inventarisatie zijn een aantal klachten naar voren gekomen die betrekking hebben tot de huisbezoeken van de Sociale Dienst. Hoewel het aantal klachten hierover beperkt is, roept de ernstigheid van de klachten wel de nodige vragen op. SP-raadslid Matthias van Hunnik licht toe: "Huisbezoeken zijn prima, maar het moeten geen huisdoorzoekingen worden en als mensen weigeren maar meteen de uitkering met terugwerkende kracht stopzetten, is buiten alle proporties. Dat hebben we niet zo afgesproken."

Een voorbeeld dat tijdens de klachtenweek naar voren kwam is het volgende: Een mevrouw van ongeveer zestig jaar heeft sinds 1991 een uitkering op grond van de Bijstandswet. Begin 2006 vraagt zij Bijzondere Bijstand aan voor ‘bewassingskosten’ (in verband met incontinentie). Enkele weken later komen mensen van de Sociale Dienst langs om haar aanvraag te beoordelen. Bij binnenkomst wordt opgemerkt dat mevrouw wel een hoop mooie oude dingetjes in huis heeft staan. Dat klopt, mevrouw gaat namelijk al jaren rommelmarkten af en heeft dankzij een neus voor koopjes een mooie verzameling. De heren gaan zitten en zien een brillenkoker op tafel liggen. Dat is zeker een brillenkoker van een man, zegt een van de heren Sociale Dienst. Mevrouw heeft nog meer brillenkokers in de kast liggen, maar die zijn net als die op tafel gewoon van haarzelf. In de loop van het gesprek willen de heren een kijkje boven nemen. Mevrouw weigert. Twee vreemde mannen in je huis laat je niet zomaar boven snuffelen, en wat hebben ze er ook te zoeken? Mevrouw wordt boos. De heren vertrekken, nadat ze haar een briefje hebben laten tekenen dat ze langs zijn geweest. Enkele dagen later vallen de brieven in de bus. De aanvraag Bijzondere Bijstand wordt niet verder in behandeling genomen. Mevrouw heeft niet meegewerkt aan het huisbezoek en heeft daardoor niet voldaan aan de plicht alle mogelijke inlichtingen te verstrekken die voor de beoordeling van haar recht op bijstand van belang kunnen zijn. De tweede brief is nog erger. De heren kwamen om te bepalen of zij recht zou hebben op bijzondere bijstand. Maar haar hele uitkering wordt stopgezet, omdat zij niet heeft meegewerkt aan het huisbezoek.

Van Hunnik: "De SP wil van de hoed en de rand weten over de huisbezoeken. We willen aantallen huisbezoeken, genomen sancties en procedures bij huisbezoeken duidelijk toegelicht krijgen." De SP-fractie is van mening dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met huisbezoeken. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een huisbezoek en een huisdoorzoeking. Huisbezoeken dienen primair als service naar de klant waarbij mensen op hun rechten en plichten worden gewezen. Van een huisdoorzoeking kan alleen sprake zijn als er een concrete erdenking van fraude bestaat. Voor klanten van de sociale dienst moet ten alle tijden duidelijk zijn waarvoor een ambtenaar langskomt en wat de mogelijke gevolgen zijn. Daarbij is het belangrijk dat ook van de kant van de gemeente duidelijke regels zijn over wat er wel en niet mag tijdens zo'n bezoek.

lees de vragen over de huisbezoeken door de Nijmeegse Sociale Dienst

U bent hier