h

SP Nijmegen wil uw loonstrookjes zien: onderzoek naar koopkrachteffecten zorgstelsel

15 februari 2006

SP Nijmegen wil uw loonstrookjes zien: onderzoek naar koopkrachteffecten zorgstelsel

De Nijmeegse SP vraagt mensen door te geven wat het verschil is in hun netto inkomen tussen december 2005 en januari 2006. De partij wil zo in de praktijk onderzoeken of de beloften van het kabinet Balkenende dat de meeste mensen er in 2006 op vooruit zouden gaan (na het ‘zuur’ zou nu het ‘zoet’ komen) waar gemaakt worden. Voor veel mensen betekent het nieuwe zorgstelsel een achteruitgang van de koopkracht. De SP wil van zoveel mogelijk Nijmegenaren de daadwerkelijke voor- of achteruitgang weten.

Het bekijken van het eerste loonstrookje van 2006 was voor velen een spannend moment. Zouden, zoals beloofd door Balkenende en Zalm na de magere jaren, nu de vette jaren zijn aangebroken? Of tastte de invoering van het nieuwe zorgstelsel de koopkracht verder aan? Velen zijn geschrokken van de achteruitgang. Zo lazen we in De Gelderlander al diverse brieven van mensen die teleurgesteld zijn: een echtpaar van 70 jaar dat 69 euro per maand achteruit gegaan is (828 per jaar), een gepensioneerd echtpaar dat van 194,10 euro per maand zorgpremie naar 383,02 is gegaan (bijna een verdubbeling) en iemand die ondanks fikse stijging van premie (voorheen ziekenfonds) niet voor zorgtoeslag in aanmerking komt.

De SP wil graag meer van dit soort praktijkgevallen horen om zo te weten te komen hoe groot de veranderingen in de praktijk zijn. Daarom vraagt de partij mensen om in een brief of mail door te geven hoeveel hun netto inkomen op het loonstrookje er op voor- of achteruit is gegaan. Om zicht te krijgen welke groepen in de praktijk het hardste getroffen zijn wil de SP van de inzenders ook weten hoe oud ze zijn, of ze alleen wonen, samen of een gezin hebben, wat hun werksituatie is en of hoeveel meer of minder premie ze betalen voor de ziektekosten. De SP voerde najaar 2005 al actie tegen het nieuwe zorgstelsel (actie Noodrem) en haalde in Nijmegen al 3000 handtekeningen op. Het nieuwe zorgstel is bureaucratisch, niet solidair (iedereen rijk of arm betaalt dezelfde premie) en leidt niet tot betere zorg. Ook in 2006 gaat de SP door met het protest en worden opnieuw handtekeningen verzameld.

Nu het stelsel eenmaal in werking getreden is, blijkt pas goed wat er mis aan is. 52.000 mensen hebben hun zorgtoeslag niet op tijd gekregen. De Nederlandse zorgverzekeraars hebben vorig jaar vorig jaar voor bijna 79 miljoen euro uitgegeven aan reclame. Dat is een stijging met 140 procent. Zorgverzekeraars durven veel patiëntenverenigingen geen collectieve polis aan te bieden, omdat ze vrezen een vermogen kwijt te zijn aan pillen en ziekenhuisopnames. Het wekt dan ook geen verbazing dat volgens Netwerk 86 procent van de Nederlanders negatief is over het nieuwe zorgstelsel. De SP wil een sociaal en minder ingewikkeld stelsel. Een stelsel met minder markt en meer solidariteit. Minder macht aan de zorgverzekeraars, volledig inkomensafhankelijke premies en geen no claim.

Doe mee aan het onderzoek naar uw koopkracht

U bent hier