h

Sociale dienst voert inkomensbriefjes op eigen initiatief in

30 juni 2006

Sociale dienst voert inkomensbriefjes op eigen initiatief in

Bij de SP kwamen deze week berichten binnen dat de sociale dienst weer maandelijkse inkomstenbriefjes heeft verstuurd. De gemeenteraad schafte per 1 januari 2005 deze briefjes af, omdat het een bureaucratische rompslomp is voor zowel de mensen als de sociale dienst.

Hans van Hooft jrDe SP vroeg wethouder van sociale zaken Depla om opheldering. Depla verklaarde dat het een ‘service’ voor de mensen was en dat het nodig is om boetes van het Rijk te voorkomen voor onterecht betaalde uitkeringen. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Als gemeenteraad hebben we de afweging gemaakt dat de briefjes afgeschaft moesten worden, onder andere vanwege de last voor de mensen en de kosten voor de sociale dienst. Daarnaast blijkt dat via de maandelijkse briefjes amper fraude wordt opgespoord. Het kan niet zo zijn dat de sociale dienst op eigen houtje dit beleid veranderd. En als we financiële risico’s lopen, dan lijkt het me wel zo netjes dat de wethouder de raad daar over informeert. Dan kan de raad zelf een nieuwe beslissing nemen. Nu wordt het beleid veranderd zonder dat we inzicht hebben in het waarom.”

Depla zei tijdens het debat toe dat de raad de informatie de eerstvolgende raadsvergadering krijgt.

U bent hier