h

Werk en inkomen

13 februari 2008

Geen reden tot ontslag bij thuiszorg

Vandaag heeft de gemeenteraad samen met wethouder Scholten gesproken over de aangekondigde ontslagen bij de Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG). De ZZG heeft aangekondigd 400 van de 500 medewerkers te moeten ontslaan omdat ze onvoldoende geld hebben om de duurdere zorg te kunnen geven. Dit om in te spelen op de problemen die per 1 januari 2009 worden verwacht.

Lees verder
28 januari 2008

Nieuwe aanbesteding thuiszorg moet massaontslag voorkomen

De SP noemt het onwenselijk dat de Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) 400 van de 500 thuiszorgmedewerkers wil gaan ontslaan en vervangen door alfahulpen. Om dit te voorkomen vraagt de partij om een vervroegde aanbesteding, zodat daar in kan worden opgenomen dat thuiszorgorganisaties enkel goed opgeleide mensen met een contract volgens de CAO in dienst hebben.

Lees verder
8 oktober 2007

100 jongeren aan de slag als chauffeur

Het Nijmeegse college besteedt veel aandacht aan de werkloosheid onder jongeren tot en met 27 jaar. Er wordt veel gedaan om te voorkomen dat jongeren zonder diploma komen te zitten of geen werk hebben. Daarom lanceert de SP een nieuw voorstel dat hierbij aansluit. De partij wil namelijk 100 jongeren opleiden tot buschauffeur of vrachtwagenchauffeur. In deze sector is een tekort aan goed opgeleide beroepskrachten.

Lees verder
10 juli 2007

SP: Behoud Honig voor Nijmegen

Door de plannen van de gemeente Nijmegen in het Waalfrontgebied zullen enkele grote bedrijven waaronder Honig/ Heinz verplaatst moeten worden. Het personeel en ook de SP maken zich ernstige zorgen over toekomst van dit echte Nijmeegse bedrijf waar vooral laaggeschoolden een boterham verdienen. De SP vraagt het college zich in te spannen om Honig voor Nijmegen te behouden en bedrijven in de maakindustrie een plek geven.

Lees verder
23 mei 2007

Wethouder zegt toe: No claimreparatie start in juni

Tijdens de raadsvergadering op 23 mei vroeg de SP aandacht voor het uitblijven van de no claimreparatie. In maart werd aan de partij toegezegd dat de uitkering van 100 euro aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen tot 120 procent van het minimum in mei zou starten. Begin mei vroeg de SP hoe het er voor stond en toen durfde men geen datum te noemen wanneer tot uitkering zou worden overgegaan. De gemeente zou problemen hebben met het vaststellen van de doelgroep.

Lees verder
5 december 2006

SP-fractie stelt no claimreparatie voor

Tijdens de raadsvergadering van 6 december zal de SP-fractie voorstellen om een extra budget van 471.000 euro voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen te gebruiken voor een gedeeltelijke teruggave van de no claim. Wat de SP betreft krijgen de chronisch zieken en gehandicapten én ouderen op het minimum (120%) € 100,- euro ter compensatie van de no claim in het kader van de zorgverzekering.

Lees verder
10 oktober 2006

Géén huiszoeking, maar bezoek voor nieuwe bijstandsklanten

De SP heeft afgelopen woensdag in de gemeenteraad een meerderheid van de raad achter zich gekregen om het beleid rond om huisbezoeken te verbeteren. Waar eerst iedere nieuwe klant van de Sociale Dienst een zelfde bezoek kon verwachten, zal er nu een onderscheid worden gemaakt. De SP maakt zich al langer zorgen over de zorgvuldigheid waarmee het fraudebeleid van de Sociale Dienst word uitgevoerd.

Lees verder
15 september 2006

SP en Unitas presenteren rapport functioneren Sociale Dienst

In juni heeft de SP samen met werklozencentrum Unitas een klachtenweek georganiseerd voor klanten van de Sociale Dienst. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Sociale Dienst op een groot aantal punten onder de maat presteert. Met name de behandeling van de klanten en de informatievoorziening over inkomensondersteuning laten te wensen over.

Lees verder
30 juni 2006

SP Nijmegen vraagt opheldering over gang van zaken huisbezoeken

Sommige klachten die bij de SP en Unitas zijn binnengekomen tijdens de klachtenweek Sociale Dienst zijn zo heftig dat ze vragen om onmiddellijke actie. Daarom trekt de SP Nijmegen nu al aan de bel met schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
30 juni 2006

Sociale dienst voert inkomensbriefjes op eigen initiatief in

Bij de SP kwamen deze week berichten binnen dat de sociale dienst weer maandelijkse inkomstenbriefjes heeft verstuurd. De gemeenteraad schafte per 1 januari 2005 deze briefjes af, omdat het een bureaucratische rompslomp is voor zowel de mensen als de sociale dienst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier