h

SP: Behoud Honig voor Nijmegen

10 juli 2007

SP: Behoud Honig voor Nijmegen

Door de plannen van de gemeente Nijmegen in het Waalfrontgebied zullen enkele grote bedrijven waaronder Honig/ Heinz verplaatst moeten worden. Het personeel en ook de SP maken zich ernstige zorgen over toekomst van dit echte Nijmeegse bedrijf waar vooral laaggeschoolden een boterham verdienen. De SP vraagt het college zich in te spannen om Honig voor Nijmegen te behouden en bedrijven in de maakindustrie een plek geven.

Jos van RensOp 2 juli heeft SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen samen met raadsleden Jos van Rens en Matthias van Hunnik overleg gevoerd met de personeelsvertegenwoordigers van Honig/ Heinz over de toekomstige werkgelegenheid van hun collega’s in Nijmegen. Jos van Rens: “Bij Honig/ Heinz in Nijmegen werken ongeveer 350 mensen die met een hoge productiviteit hoogwaardige producten voor de Nederlandse consumenten maken. De SP wil dat het college zich maximaal inspant om deze werkgelegenheid voor Nijmegen te behouden. De laatste jaren is immers veel laaggeschoold werk naar goedkope loonlanden verplaatst door bedrijven in ons land.”

Er kan een win-win situatie worden geschapen voor zowel de gemeente als het bedrijf en hun medewerkers door het verlenen van financiële steun voor verplaatsing van het productieproces en het verlenen van de noodzakelijke milieuvergunningen. Ook kan een alternatieve locatie worden aangeboden op bijvoorbeeld Bijsterhuizen.

Jos van Rens: “Door verplaatsing naar Bijsterhuizen kan het bedrijf het productieproces verder optimaliseren en wordt de bereikbaarheid verbeterd. Ook de gemeente kan haar plannen voor woningbouw in het Waalfrontgebied uitvoeren. We gaan ervan uit dat verplaatsing van het productieproces ongeveer 4 jaar vergt. Mogelijk zou één nieuwe locatie voor de vestigingen van Honig/ Heinz in Elst en Nijmegen in Bijsterhuizen nog meer synergievoordelen voor het bedrijf kunnen opleveren. Niet alleen het Rijk, maar ook de Provincie en de Stadsregio zouden aan deze bedrijfsverplaatsing(en) een financiële bijdrage kunnen leveren.”

Voor de realisering van het Masterplan Waalfront is 10 tot 20 jaar uitgetrokken. Jos van Rens: “Voor de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid van haar personeel ligt het voor de hand zo spoedig mogelijk verkennende gesprekken te gaan voeren met Honig/ Heinz om vestigingsmogelijkheden in Nijmegen of de regio te bespreken. De SP wil bij een eventuele uitkoop en de daarbij behorende prijs de voorwaarden verbinden dat het bedrijf zich elders in Nijmegen of de regio vestigt. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke plannen gebruikt worden als argument om de tent te sluiten en te verkassen naar goedkope loonlanden.”

Lees de vragen die de SP heeft gesteld

U bent hier