h

Wethouder zegt toe: No claimreparatie start in juni

23 mei 2007

Wethouder zegt toe: No claimreparatie start in juni

Tijdens de raadsvergadering op 23 mei vroeg de SP aandacht voor het uitblijven van de no claimreparatie. In maart werd aan de partij toegezegd dat de uitkering van 100 euro aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen tot 120 procent van het minimum in mei zou starten. Begin mei vroeg de SP hoe het er voor stond en toen durfde men geen datum te noemen wanneer tot uitkering zou worden overgegaan. De gemeente zou problemen hebben met het vaststellen van de doelgroep.

De SP vroeg aan de wethouder waar nu het probleem in zat om niet tot uitkering over te gaan. Wethouder Depla antwoordde dat de uitvoering op zich liet wachten omdat andere uitkeringen ook nog uitgevoerd moesten worden. De wethouder zei toe dat nu in juni de no claimreparatie van start gaat. De wethouder ontkende dat er problemen waren om de doelgroepen vast te stellen. De mensen die bekend zijn bij de gemeente zullen per brief benaderd worden. Via een antwoordformulier kan de no claimreparatie van 100 euro worden aangevraagd.

Op verzoek van de SP zal de wethouder het loket Zorg en Inkomen inlichten over deze maatregel. Mensen beklaagden zich er bij de SP over dat dit loket geen informatie over deze maatregel verstrekte.

SP vraagt om snelle no claim reparatie
No claimreparatie start in mei

U bent hier