h

No claimreparatie start in mei

9 maart 2007

No claimreparatie start in mei

Zowel de SP, als de gemeente Nijmegen, is met reacties overspoeld naar aanleiding van de huis-aan-huiskrant die de SP heeft verspreid in aanloop naar de verkiezingen. In de krant wordt melding gemaakt van het initiatief dat de SP heeft genomen voor de no claimreparatie voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een inkomen tot 120 procent van het minimum. In mei van dit jaar zal worden overgegaan tot de teruggave van 100 euro.

In december heeft de gemeenteraad een voorstel van de SP aangenomen om in het voorjaar van 2007 tot de eenmalige teruggave van de no claim over te gaan. Daarbij is besloten om 100 euro terug te geven als reparatie van de no claim in de ziektekosten. Veel chronisch zieken, gehandicapten en ouderen zijn in 2005 met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel er financieel op achter uit gegaan, met name door de invoering van de no claimregeling. De gemeenteraad van Nijmegen heeft in december 2006 het voorstel van de SP om tot de no claimreparatie ondersteund. In het nieuwe regeerakkoord is inmiddels ook een verandering van het ziektekostenstelsel opgenomen.

De SP heeft in haar huis-aan-huiskrant voor de Provinciale Statenverkiezingen melding gemaakt van deze no claimteruggave. Deze krant is in heel Nijmegen verspreid. Zowel de SP, als de gemeente Nijmegen, wordt nu gevraagd hoe het staat met de uitvoering van dit voorstel. Uit navraag bij de gemeente Nijmegen blijkt dat de uitvoering in mei van dit jaar zal starten. Eerder is helaas niet mogelijk. Inmiddels treft de gemeente voorbereidingen om de teruggave in het kader van de no claimreparatie zo eenvoudig mogelijk te maken voor de doelgroepen die onder het SP-voorstel vallen.

Nieuwsbericht december 2006: SP stelt no claimreparatie voor
Voorstel aan de gemeenteraad, december 2006: No claimreparatie

U bent hier