h

SP en Unitas presenteren rapport functioneren Sociale Dienst

15 september 2006

SP en Unitas presenteren rapport functioneren Sociale Dienst

In juni heeft de SP samen met werklozencentrum Unitas een klachtenweek georganiseerd voor klanten van de Sociale Dienst. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Sociale Dienst op een groot aantal punten onder de maat presteert. Met name de behandeling van de klanten en de informatievoorziening over inkomensondersteuning laten te wensen over.

In totaal deden 122 klanten mee aan het onderzoek. Hiervan zegt 64,7% van de respondenten de afhandeling van aanvragen als langzaam tot zeer langzaam te ervaren. Meer dan de helft vindt de kwaliteit van de informatie over rechten en plichten slecht en 57,4% van de ondervraagden voelt zich niet serieus genomen bij klachten of problemen. Daarnaast vindt 45,9% dat zij slecht op de hoogte worden gebracht van extra inkomensvoorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, de geld-terugregeling (bij 59,8% bekend) en de langdurigheidstoeslag (bij 50,8% bekend). Van de deelnemers die een huisbezoek hebben gehad, heeft 52,2% daar geen goede ervaringen mee.

Matthias van HunnikSP raadslid Matthias van Hunnik: "Uit dit rapport kunnen we concluderen dat de Sociale Dienst op bijna alle onderzochte punten een onvoldoende scoort. Veel mensen worden als nummer behandelt, in plaats van als mens. Informatie wordt niet of onvoldoende gegeven, zodat mensen niet weten wat hun rechten zijn. Het beste voorbeeld hiervan is het gedrag tijdens de huisbezoeken. In het collegeakkoord is afgesproken dat de ambtenaren van de Sociale Dienst bij een huisbezoek zich als bezoeker gedragen en niet als sociaal rechercheur. De praktijk echter laat zien dat wanneer iemand weigert om bijvoorbeeld in de kast te laten kijken of toegang tot de slaapkamer weigert er door middel van een standaardmotivering geen uitkering wordt toegekend. Hierdoor is voor de aanvrager niet duidelijk aan welke relevante wettelijke voorschriften niet wordt voldaan en welke relevante feiten en belangen zijn geconstateerd."

De SP wil dat alle aanvragen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Ook de bekendheid van de extra inkomensondersteuning dient te worden vergroot. Binnen een jaar moet 80% van de uitkeringsgerechtigden op de hoogte zijn van deze regelingen en hoe deze aangevraagd kunnen worden. De kritiek op de huisbezoeken moet niet worden weggewuifd, maar serieus worden genomen, immers het onterecht weigeren van een uitkering kan immense gevolgen hebben voor een persoon. In het rapport doet de SP deze en andere aanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen voor de SP-fractie als richtlijn dienen in het beleid rondom de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand door de Sociale Dienst.

Lees het rapport: 'Hoe sociaal is de Sociale Dienst' (PDF)
Zie ook het bericht in de Gelderlander: SP en Depla botsen over sociale dienst

U bent hier