h

Werk en inkomen

8 december 2005

SP Nijmegen steunt actie brandweer

De SP afdeling Nijmegen heeft bij de acties van de brandweer in Nijmegen een solidariteitsverklaring uitgedeeld. Het personeel komt in verzet tegen het nieuwe akkoord tussen gemeentelijke werkgevers en vakbonden, waarin het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) wordt afgeschaft.

Lees verder
10 november 2005

Meer steun voor gezinnen in bijstand

Er wordt weinig gebruik gemaakt van regelingen om de bijzondere bijstand. Daarom stelt de SP voor om een schoolfonds, een sportfonds en een cultuur/educatiefonds in te stellen. Via de sportclub, school of muziekvereniging kunnen ouders dan korting ontvangen.

Lees verder
23 oktober 2005

Initiatiefvoorstel SP om huisuitzettingen te voorkomen haalt meerderheid

De SP hulpdienst krijgt steeds vaker te maken met mensen die uit huis gezet dreigen te worden of al op straat zijn beland. Tal van bemiddelingspogingen met corporaties leveren soms nog iets op maar vaak is het gewoon domweg te laat.

Lees verder
9 juli 2005

Nijmeegs college wijst onderhandelingsresultaat WMO af

Het Nijmeegse college wijst zeer waarschijnlijk in de komende collegevergadering het onderhandelingsresultaat van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met het kabinet over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) af. Dit zei wethouder Van Rumund tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van de SP-fractie.

Lees verder
7 juli 2005

Meldpunt Bijzonder Zorg moet centrale rol krijgen

De SP heeft samen met het CDA en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om het Meldpunt Bijzondere Zorg een centrale rol te geven in het tegen gaan van huisuitzettingen. De drie partijen zijn van mening dat op deze manier veel problemen voorkomen kunnen worden.

Lees verder
9 juni 2005

Banenplan PvdA creëert nieuwe slavenmarkt

n de gemeenteraad is het sociaal economisch beleidsplan goedgekeurd. Ook de SP-fractie heeft hier mee ingestemd. In het plan worden zaken geregeld zoals het verbeteren van de bereikbaarheid, het stimuleren van ondernemerschap, meer aandacht voor de zorgsector, vergroten van het aantal zorgopleidingen en verbeteren van de arbeidsmarkt door scholing van werknemers. In het kader van dit plan kwam de PvdA met een groeibanenplan, wat volgens de SP de weg naar een nieuwe slavenmarkt opent.

Lees verder
13 mei 2005

Dienstenrichtlijn: ingewikkelde materie

Tijdens het debat over de dienstenrichtlijn bleek deze regeling lastig in elkaar te zitten. Vertegenwoordigers van SP, CDA en FNV verschilden regelmatig van mening over de gevolgen van de richtlijn en de huidige ontwikkelingen. Hierdoor ontstond een levendig debat met veel inbreng van het aanwezige publiek.

Lees verder
13 mei 2005

Dagloon verdient beter

De SP heeft met succes gepleit voor een betere beloning van de werkers van stichting Dagloon. Dit zijn met name daklozen die tegen een vaste bijdrage van 21 euro per week de stad schoon houden. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in het aantal uur dat iemand werkt. De wethouder heeft laten weten positief tegenover het verzoek te staan.

Lees verder
6 mei 2005

Debat SP, CDA, FNV over dienstenrichtlijn op 12 mei

Op donderdag 12 mei organiseert de SP afdeling Nijmegen een debat over de dienstenrichtlijn van voormalig EU commissaris Bolkenstein. Deze Europese regeling zal er voor zorgen dat al het dienstenverkeer in Europa wordt geliberaliseerd. Hierdoor komen de kwaliteit en inhoud van de diensten en de arbeidsvoorwaarden van vele werknemers onder druk te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier