h

Banenplan PvdA creëert nieuwe slavenmarkt

9 juni 2005

Banenplan PvdA creëert nieuwe slavenmarkt

n de gemeenteraad is het sociaal economisch beleidsplan goedgekeurd. Ook de SP-fractie heeft hier mee ingestemd. In het plan worden zaken geregeld zoals het verbeteren van de bereikbaarheid, het stimuleren van ondernemerschap, meer aandacht voor de zorgsector, vergroten van het aantal zorgopleidingen en verbeteren van de arbeidsmarkt door scholing van werknemers. In het kader van dit plan kwam de PvdA met een groeibanenplan, wat volgens de SP de weg naar een nieuwe slavenmarkt opent.

Agnes Lewe “Op puur economisch gebied kan een stad vrij weinig, behalve zorgen voor voldoende bedrijventerreinen” zegt SP-raadslid Agnes Lewe. “Aan de omgeving kunnen we zeker wel wat doen. We kunnen zorgen voor een bereikbare stad, waar het prettig is om te wonen en waar ook nog wat te doen is. Voor bedrijven is dat een reden om zich in een stad te vestigen en hierdoor verbeteren we de werkgelegenheid. Daarnaast moeten we zorgen dat mensen een goede opleiding hebben en dat jongeren aan de slag kunnen. Met dit plan zet het college een juiste koers in.”

Lewe had ook nog een boodschap voor de ondernemers van met name de binnenstad: “Door als ondernemer te zeggen dat je stad onbereikbaar is en de parkeertarieven te hoog zijn, jaag je potentiële klanten weg en dat is zonde en niet nodig. Eind 2003 bleek namelijk dat de Nijmeegse binnenstad populairder onder bezoekers werd dan die van Arnhem. Daarnaast zijn onze parkeergarages met een dagkaartje goedkoper dan die van Arnhem. Het gras is dus niet altijd groener aan de overkant. We moeten dus onze eigen kracht prijzen, trots zijn op en positief zijn over onze stad.”

De SP was minder te spreken over het groeibanenplan van de PvdA. In het plan zouden mensen met behoud van uitkering een jaar in een bedrijf kunnen werken. Bedrijven krijgen dus een gratis arbeidskracht. Lewe: "Dit opent de weg naar een nieuwe slavenmarkt. Garanties met betrekking tot scholing zijn er niet, evenmin een garantie op werk. Daarnaast gaat het ook om de eigenwaarde van mensen. Als een ondernemer iemand gratis krijgt, dan is de verhouding werkgever-werknemer niet zuiver. Bovendien zijn zaken als scholing niet goed geregeld. De PvdA laat zich zien als 'Genossen der Bossen' zoals men in Duitsland zegt.”

De wethouder zegde toe te kijken naar de huidige mogelijkheden. Daarnaast slikte de PvdA haar woorden over groeibanen in en hield zich bij het verbeteren van het reïntegratiebeleid. Hier kon de SP, net als de meerderheid van de gemeenteraad instemmen met PvdA-voorstel.

U bent hier