h

Dagloon verdient beter

13 mei 2005

Dagloon verdient beter

De SP heeft met succes gepleit voor een betere beloning van de werkers van stichting Dagloon. Dit zijn met name daklozen die tegen een vaste bijdrage van 21 euro per week de stad schoon houden. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in het aantal uur dat iemand werkt. De wethouder heeft laten weten positief tegenover het verzoek te staan.

Hans van Hooft jr. De SP vindt dat er wel onderscheidt in de beloning mag zijn. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: "Sinds kort hebben we in Nijmegen een goed functionerende stichting Dagloon. Wekelijks krijgen ze daar 100 daklozen over de vloer die meehelpen de stad schoon te houden. Maar of ze nu vier uur per week of vier dagen voor werken, dat maakt niets uit. In alle gevallen houden ze maximaal 21 euro per week over. In andere steden is dit beter geregeld. Zo mogen ze in Utrecht maximaal 180 euro per maand bijverdienen en in Rotterdam 20 euro per dag. De vraag is waarom wij in Nijmegen niet wat ruimhartiger omgaan met daklozen die bezig zijn hun leven weer op de rit te krijgen. Wij geven miljoenen uit aan een MFC dat verder weinig bijdraagt aan de positieverbetering van daklozen. Dagloon krijgt een bescheiden subsidie waardoor daklozen hun eigen waardigheid hervinden, weer structuur in de dag krijgen, zelf hun geld verdienen en een belangrijke bijdrage leveren aan een schone stad. Dagloon levert daarmee een zeer goede bijdrage aan de reïntegratie van daklozen. Het enige wat ontbreekt is een redelijke beloning voor het werk dat de daklozen doen. Dat is ter beloning en goed voor de daklozen zelf, maar ook voor de stad. Want een redelijke beloning voorkomt een hoop criminaliteit."

De SP diende tijdens de behandeling van de perspectiefnota daarom een motie in, die zowel door diverse partijen in de gemeeteraad en ook de steun van de wethouder heeft. Volgende week zal er over de motie gestemd worden.

U bent hier