h

Nijmeegs college wijst onderhandelingsresultaat WMO af

9 juli 2005

Nijmeegs college wijst onderhandelingsresultaat WMO af

Het Nijmeegse college wijst zeer waarschijnlijk in de komende collegevergadering het onderhandelingsresultaat van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met het kabinet over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) af. Dit zei wethouder Van Rumund tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van de SP-fractie.

José Verheijen SP-raadslid José Verheijen: “De WMO zal een aantal regelingen rondom de thuiszorg, de WVG en dergelijke gaan vervangen. De gemeenten moeten de wet gaan uitvoeren en iedere gemeente mag dus zelf het beleid gaan maken. Het kabinet heeft met de VNG onderhandeld over hoe hoog de bijdrage van het rijk is bij de uitvoering van de WMO. De SP is in de Tweede Kamer tegen de WMO, omdat er meer bureaucratie en meer willekeur gaat ontstaan. Daarnaast krijgen de gemeenten te weinig geld om de wet fatsoenlijk in te voeren. Daarom moet het onderhandelingsresultaat tussen het kabinet en de VNG van tafel. Ik ben dan ook blij dat ons college het resultaat afwijst.”

U bent hier