h

Meer steun voor gezinnen in bijstand

10 november 2005

Meer steun voor gezinnen in bijstand

Er wordt weinig gebruik gemaakt van regelingen om de bijzondere bijstand. Daarom stelt de SP voor om een schoolfonds, een sportfonds en een cultuur/educatiefonds in te stellen. Via de sportclub, school of muziekvereniging kunnen ouders dan korting ontvangen.

Hans van Hooft jr. Hans van Hooft jr.: “De uitvoeringskosten van de bijzondere bijstand zijn nog steeds bijzonder hoog. Elke euro die wordt uitgekeerd aan bijzondere bijstand, kost bijna een euro aan een ambtenaar die moet controleren of de uitkering wel rechtmatig verstrekt is. Inmiddels hebben we met de geld terug-regeling een korte en goedkope procedure bedacht, maar dan blijkt weer dat niemand weet dat je via deze weg 45 euro kunt ophalen voor sport, cultuur en educatie. De bijzondere bijstand is bedoeld voor de mensen die het het hardste nodig hebben, wat de SP betreft zijn dat gezinnen met kinderen. Onder Balkenende is de kloof tussen arm en rijk verder gegroeid. In Nederland leeft 15% van de gezinnen in armoede. Uit tal van onderzoek blijkt ook dat kinderen die in armoede opgroeien op achterstand worden gezet. Ze lopen een achterstand op die ze later niet meer kunnen inlopen. Daarom is het van groot belang dat we met name gezinnen met kinderen een steuntje in de rug geven. Dat kan door de instelling van een schoolfonds, een sportfonds en een cultuur/educatiefonds.”

Over de werking van die fondsen zegt Van Hooft jr.: “Kinderen die lid worden van een sportclub krijgen 50 euro korting als hun ouders kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Hetzelfde geldt voor de muziekvereniging of een cursus bij de Lindenberg. En voor school krijgen kinderen een korting van 50 euro op de basisschool en 100 euro op de middelbare school. Ook de SP begrijpt dat dit de armoede niet opheft. Deze schande is niet met lokaal beleid weg te poetsen. Maar we kunnen wel alles doen wat in ons vermogen ligt doen om te zorgen dat alle kinderen in Nijmegen een fatsoenlijke toekomst hebben.”

Lees hier de motie

U bent hier