h

Dienstenrichtlijn: ingewikkelde materie

13 mei 2005

Dienstenrichtlijn: ingewikkelde materie

Tijdens het debat over de dienstenrichtlijn bleek deze regeling lastig in elkaar te zitten. Vertegenwoordigers van SP, CDA en FNV verschilden regelmatig van mening over de gevolgen van de richtlijn en de huidige ontwikkelingen. Hierdoor ontstond een levendig debat met veel inbreng van het aanwezige publiek.

De dienstenrichtlijn, verzonnen door oud Europees commissaris Bolkenstein, moet de belemmeringen opheffen voor het vrije verkeer van diensten. Daarbij is het belangrijk om te weten wat een dienst is. Volgens de SP zou dit ook gezondheidszorg of onderwijs kunnen zijn. Volgens CDA en in mindere mate het FNV was dit niet het geval.

Dat door concurrentie de arbeidsvoorwaarden onder druk komen te staan was voor de debateurs helder. De effecten en de de wenselijkheid daarvan zorgde voor een stevige discussie. Volgens CDA Tweede Kamerlid Bruls hebben bijvoorbeeld Polen een hogere arbeisproductiviteit en willen werkgevers daarom soms liever Polen in dienst.

Alle partijen waren het er over eens dat het oorspronkelijke voorstel van Bolkenstein niet in orde was. Ook was men het er over eens dat er zaken door Europa geregeld moeten worden, zeker op het vlak van werknemersrechten om onderlinge concurrentie te voorkomen. De richtlijn blijkt veel haken en ogen te kennen en zelfs in de Europese grondwet verankert te worden.

Zie voor meer informatie over de dienstenrichtlijn: http://www.dienstenrichtlijn.nl.

U bent hier