h

Geen reden tot ontslag bij thuiszorg

13 februari 2008

Geen reden tot ontslag bij thuiszorg

Vandaag heeft de gemeenteraad samen met wethouder Scholten gesproken over de aangekondigde ontslagen bij de Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG). De ZZG heeft aangekondigd 400 van de 500 medewerkers te moeten ontslaan omdat ze onvoldoende geld hebben om de duurdere zorg te kunnen geven. Dit om in te spelen op de problemen die per 1 januari 2009 worden verwacht.

Marloes PiepersDe SP heeft een aantal plannen voorgesteld. Allereerst om bij de nieuwe aanbestedingen een aantal zaken beter te gaan regelen. De SP wil dat er een vaste kostprijs gaat komen. Raadslid Marloes Piepers: “De ZZG heeft nu een laag tarief geboden om in aanmerking te komen voor de aanbesteding en de werkgelegenheid te waarborgen. In de toekomst moet dit voorkomen worden. Er moet niet meer geconcurreerd gaan worden op de prijs, alleen nog maar op kwaliteit. Door een vaste kostprijs af te spreken, een reëel tarief, waarvoor medewerkers in dienst genomen kunnen worden kan er niet meer onder de kostprijs een offerte worden geboden door een thuiszorginstelling. De lage prijs die sommige zorgaanbieders nu hebben geboden voor de uitvoering van huishoudelijke verzorging 1 (lichte huishoudelijke zorg) is te laag om medewerkers van in loondienst te nemen, en de zorgaanbieder is genoodzaakt om de goedkopere alfahulpen naar de cliënten te sturen.”

De SP pleit er ook voor om de alfahulpconstructie niet meer op te nemen in de nieuwe aanbesteding. Piepers: “Alle huishoudelijke zorg moet uitgevoerd worden door een medewerker in dienst van de thuiszorginstelling en met een contract volgens de CAO thuiszorg. Deze medewerkers hebben dan, in tegenstelling tot een alfahulp, recht op vakantie, ziekteverlof en pensioenopbouw. En ze hebben recht op een opleiding, waardoor zij hun werk goed uit kunnen oefenen. Wanneer dit is geregeld is er ook geen wezenlijk groot verschil meer tussen huishoudelijke verzorging 1 en 2 (huishoudelijke zorg en sociale ondersteuning); immers, medewerkers zijn in dienst van de thuiszorginstelling en hebben recht op een goede opleiding. Door die opleiding wordt ook recht gedaan aan de signalerende rol die de thuiszorgmedewerker dient te hebben, ze moeten letten op eenzaamheid, armoede, eet en drinkt iemand wel voldoende en is er sprake van een veranderde zorgbehoefte.”

In 2006 was de verhouding tussen de vormen van lichte huishoudelijke zorg en de zwaardere vorm 20% tegenover 80%. Door de vernieuwde toewijzing van de zorg zijn er grote verschuivingen bij alle cliënten die een nieuwe indicatie krijgen. Dit is helaas een landelijke trend. Piepers: “In Nijmegen hebben we vorig jaar al besloten om niet in één keer alle cliënten opnieuw te indiceren, maar alleen de cliënten die voor het eerst zorg aanvragen en van wie de indicatie is verlopen. Door dit vertraagde indiceren is er nog steeds maar een kleine verschuiving met een verhouding van 22% tegen 78%. Dit is dus maar een hele kleine verschuiving die geen reden tot ontslag van medewerkers is.”

De wethouder heeft aangegeven het vertraagd indiceren ook in 2009 en verdere jaren plaats te laten vinden. Piepers: “Het scenario dat de ZZG heeft geschetst, namelijk dat in 2009 door de nieuwe indicatieprocedure een enorme verschuiving van de intensieve hulp naar lichte huishoudelijke hulp plaats zal vinden, is dan ook niet reëel.”

Met de toezegging om ook de komende jaren de nieuwe indicaties vertraagd plaats te laten vinden, en de nieuwe aanbestedingsprocedure die gestart gaat worden, is er dan ook geen noodzaak voor de ZZG om medewerkers te ontslaan. De wethouder doet dan ook een dringend beroep op de ZZG om van hun voornemen tot ontslag van medewerkers af te zien. De SP sluit zich hier volmondig bij aan.

De gemeente werkt aan een vervroegde aanbesteding, zoals door de SP eerder om is gevraagd. Er ligt nu een taak voor de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de vakbonden het dreigende ontslag van werknemers te voorkomen.

Nieuwe aanbesteding thuiszorg moet massaontslag voorkomen
Schriftelijke vragen: Ontslag bij Zorggroep Zuid Gelderland

U bent hier