h

SP-fractie stelt no claimreparatie voor

5 december 2006

SP-fractie stelt no claimreparatie voor

Tijdens de raadsvergadering van 6 december zal de SP-fractie voorstellen om een extra budget van 471.000 euro voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen te gebruiken voor een gedeeltelijke teruggave van de no claim. Wat de SP betreft krijgen de chronisch zieken en gehandicapten én ouderen op het minimum (120%) € 100,- euro ter compensatie van de no claim in het kader van de zorgverzekering.

Matthias van HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik: “Het Rijk heeft extra geld ter beschikking gesteld voor koopkrachtreparatie voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Deze groep heeft met de invoering van het nieuwe zorgstelsel koopkrachtverlies geleden, met name door de no claimregeling. De kans is groot dat deze regeling na 2007 afgeschaft wordt door de Tweede Kamer. Daarom stelt de SP voor om chronisch zieken en gehandicapten én ouderen op het minimum (120%) € 100,- euro uit te keren ter compensatie van de no claimregeling in 2007.”

Bij de bespreking in de raadskamer voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering bleek er steun bij andere partijen te bestaan voor dit voorstel.

U bent hier