h

SP: FourstaR faalt bij re-integratie

31 maart 2008

SP: FourstaR faalt bij re-integratie

De re-integratie van werklozen via het bureau FourstaR faalt. Deze conclusie trekt de SP-fractie naar aanleiding van gesprekken met mensen die bij dit bedrijf geplaatst zijn. De partij wil van het College weten welke afspraken er met dit bedrijf zijn gemaakt en of deze wel worden nagekomen.

Senay Akdemir"Via re-integratiebureaus is het de bedoeling dat mensen weer op de reguliere arbeidsmarkt terecht komen," zegt SP-raadslid Senay Akdemir. "Dit lijkt via FourstaR niet te lukken. Uit gesprekken met een groep geplaatste mensen heeft de SP vernomen dat het in de praktijk niet gaat zoals op de site van FourstaR te lezen valt. Deze mensen moeten vaak simpele klussen doen zonder zicht op gepast werk. Er is geen begeleiding op maat en de ziekteverzuimcijfers (ongeveer 30%) laten de onvrede onder de mensen zien. De gemeente mag dit soort praktijken niet toestaan."

De SP wil weten wat de resultaten zijn en welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (december 2007) naar re-integratiebureaus blijkt dat cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleine re-integratiebureaus en bureaus die gespecialiseerd zijn in een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld oudere werklozen, dan over grote bedrijven.

Senay Akdemir: "De SP wil af van de peperdure re-integratiebureau’s. Nijmegen moet weer zelf aan de slag met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Alle bureaucratie en onzinnige re-integratietrajecten maken plaats voor jobhunters. Deze gaan in dienst van de gemeente werken en zijn kind aan huis bij bedrijven in Nijmegen en de regio. Deze banenjagers gaan op jacht naar banen en leveren snel geschikt personeel. Zij worden afgerekend op resultaat en krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de nazorg naar bedrijven. Ook moeten uitkeringsgerechtigden, veel meer dan nu het geval is, de mogelijkheid hebben hun eigen traject bij de gemeente in te dienen. Immers hoe gemotiveerder zij zijn om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes."

Schriftelijke vragen controle re-integratiebureau FourstaR door de gemeente

U bent hier