h

Géén huiszoeking, maar bezoek voor nieuwe bijstandsklanten

10 oktober 2006

Géén huiszoeking, maar bezoek voor nieuwe bijstandsklanten

De SP heeft afgelopen woensdag in de gemeenteraad een meerderheid van de raad achter zich gekregen om het beleid rond om huisbezoeken te verbeteren. Waar eerst iedere nieuwe klant van de Sociale Dienst een zelfde bezoek kon verwachten, zal er nu een onderscheid worden gemaakt. De SP maakt zich al langer zorgen over de zorgvuldigheid waarmee het fraudebeleid van de Sociale Dienst word uitgevoerd.

Matthias van HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik: "We hebben afgesproken dat nieuwe klanten bij de Sociale Dienst een bezoek krijgen als ze zich aanmelden. Maar we hebben ook afgesproken dat dit op fatsoenlijke wijze wordt gedaan. Geen gesnuffel in kasten en badkamers. Een huiszoeking mag alleen gedaan worden als er sprake is van verdenking van fraude."

De motie die de SP indiende kreeg onder andere steun van GroenLinks en de PvdA en stelde dat er een onderscheid gemaakt gaat worden in het protocol voor huisbezoeken tussen huisbezoeken waarbij de ambtenaar zich gedraagt als een bezoeker (geen fraudesignaal) en huiszoekingen waarbij de ambtenaar optreedt als een rechercheur (fraudesignaal). Na de toezegging van wethouder Depla om dit in het protecol vast te leggen en opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen, trok de SP de motie in.

Lees de ingetrokken motie: Huisbezoeken vs. Huiszoekingen

U bent hier