h

Lasten voor Nijmeegse burger zijn gedaald

27 april 2006

Lasten voor Nijmeegse burger zijn gedaald

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is er vaak op gehamerd door de oppositiepartijen (met name VVD en CDA) dat de lasten voor de Nijmeegse burgers zo hoog zouden zijn. Uit recente cijfers blijkt dat dit mee valt. Van de 35 grote steden staat Nijmegen met een 14de plaats in de middenmoot.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: "In de campagnetijd werd er vooral door VVD en CDA gemeld dat de Nijmeegse woonlasten de pan uit rijzen. Door de VVD werd zelfs gesproken van een lastenstijging met meer dan 30 procent. Van dat laatste was al bekend dat het onjuist was, maar nog niet bekend was dat Nijmegen op de ranglijst van 35 grote gemeenten dit jaar gedaald is van de 9-de naar de 14-de plaats wat betreft lokale lasten voor meerpersoons huishoudens. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat Nijmegen was gestegen van negende naar de derde plaats. In Nijmegen betaalt een gemiddeld huishouden 593 euro aan lokale lasten. In Heerlen (de nummer 1) is dat 664 euro. In Leiden (nummer 35) is dat 432 euro."

Door de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen zijn in alle grote gemeenten de lasten gedaald. In Nijmegen daalden de lasten voor een meerpersoons huishouden dit jaar met 178 euro. Daarmee staat Nijmegen op de achtste plaats wat betreft lastendaling. De grootste lastendaling vond plaats in Leiden (252 euro). Het minst daalden de lasten in Amsterdam (93 euro). Van Hooft: "Nijmegen hoort daarmee tot de middenmoot van lokale lasten voor de burger en niet tot de top zoals tijdens de verkiezingscampagne werd beweerd. De verkeerde informatie was te danken aan een fout van het CBS dat de WOZ-waardering voor Nijmegen zo'n 7 procent te hoog had ingeschat. Daardoor kwamen de lasten voor de Nijmeegse burger 40 euro hoger uit, dan nu het geval blijkt te zijn."

Een ander opvallend punt is dat de lasten in Nijmegen de afgelopen periode niet noemswaardig gestegen zijn. Stond Nijmegen bij het aantreden van het linkse college in 2002 op de 16 plaats, nu is dat de 14 plaats. Om wederom op de 16-plaats uit te komen zouden de lasten in Nijmegen 10 euro per jaar lager moeten uitvallen (op 583 euro zoals in Almere en Breda). Van Hooft: "Het blijkt dus dat de campagne die VVD en CDA voerden niet meer was dan een tientjescampagne."

Zie voor meer cijfers over lokale lasten de website van het COELO.

U bent hier