h

Werklozencentrum Unitas en SP: Klachtenweek Sociale Dienst

30 mei 2006

Werklozencentrum Unitas en SP: Klachtenweek Sociale Dienst

De SP Nijmegen en Werklozencentrum Unitas organiseren een Klachtenweek Sociale Dienst van dinsdag 6 tot vrijdag 9 juni 2006. Aanleiding voor de klachtenweek is een aantal berichten over slechte dienstverlening en willekeur in toekenning bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Met de klachtenweek willen het werklozencentrum en de politieke partij een beter beeld krijgen of dit slechts incidenten zijn, of dat er structureel wat mis is. Indien de uitkomst van het onderzoek daar aanleiding toe geeft zullen beide organisaties bij de Sociale Dienst en bij de verantwoordelijke wethouder aandringen op verbeteringen.

Enkele voorbeelden waarover klachten zijn binnen gekomen bij Werklozencentrum Unitas of de Hulpdienst van de SP zijn:

  • Bijzondere bijstand wordt niet gebruikt om ziektekosten die niet vergoed worden door de verzekering te vergoeden, terwijl dit wel kan.
  • Ondanks een motie in de raad wordt nog steeds gevraagd of er geprobeerd is geld te lenen bij het GKB als voorliggende voorziening bij vervanging van TV koelkast, et cetera. Zo worden mensen aan de onderkant die toch al geen geld overhouden, gevraagd schulden aan te gaan.
  • Bijzondere bijstand voor iemand die een wasdroger nodig heeft omdat deze persoon vanwege een ziekte (pijn bij bewegen) niet de was op kan hangen, wordt afgewezen omdat het CIZ een negatief medisch advies afgeeft. De gemeente beoordeelt het vervolgens niet zelfstandig meer. Dit terwijl deze persoon wel huishoudelijke hulp heeft (die niet kunnen ophangen en afhalen) en in dit geval een wasdroger belangrijker is dan een TV.

Om meer duidelijkheid te krijgen of het hier gaat om incidenten of over het topje van de ijsberg, organiseren de twee organisaties een klachtenweek. In deze week verzamelen ze zoveel mogelijk ervaringen van mensen die te maken hebben met de Sociale Dienst. Hoe meer mensen hun verhaal vertellen hoe duidelijker het beeld wordt wat er misgaat en hoe groot het probleem is.

Werklozencentrum Unitas en de SP Nijmegen roepen alle mensen met ervaringen met de Sociale Dienst op hun klachten te melden. Met de uitkomsten van de Klachtenweek zullen de organisaties de Sociale Dienst confronteren. En als de uitkomsten daar aanleiding toe geven, zullen Unitas en SP Nijmegen de verantwoordelijke wethouder dringend verzoeken om maatregelen te nemen. Want fouten maken is menselijk, maar alles in het werk stellen om zo min mogelijk fouten te maken en leren van die fouten is niet meer dan fatsoenlijk.

Klachten melden kan van 6 tot en met 9 juni op verschillende manieren:

  • Bij de vrijwilligers die speciaal hiervoor tijdens de Klachtenweek dagelijks voor de draaideuren van de Sociale Dienst staan.
  • Bij de SP van 17.00 tot 21.00 uur op het pand aan de Molenweg of telefonisch (Molenweg 95 of 024-3229388). Ter informatie: ook diverse raadsleden van de SP zullen meedoen aan de klachtenregsitratie.
  • Bij Allochtonenorganisatie het Inter-lokaal (St. Annastraat 67 of 024 322 22 27) van 9.30-12.00 uur.
  • Bij Werklozencentrum Unitas (Burghardt van den Berghstraat 114 of 024 323 24 80).
  • Of door het invullen van het digitale klachtenformulier op de SP-site. Deze mogelijkheid blijft tot eind juni bestaan.

De website van Unitas

U bent hier