h

SP op de bres voor het brandweerpersoneel

19 april 2006

SP op de bres voor het brandweerpersoneel

Na de mislukte CAO-onderhandelingen in december 2005 ligt er nu een nieuw voorstel voor het brandweerpersoneel. Hierna voerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nieuwe onderhandelingen met het Rijk.

De brandweer werkt nu 54 uur per week, terwijl wettelijk maximaal 48 uur toegestaan is. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is een arbeidstijdenbesluit in de maak met een opt-out maatregel, die inhoudt dat er langer dan 48 uur gewerkt mag worden en maximaal 60 uur (5 werkdagen van 12 uur). Brandweerpersoneel is dringend verzocht hier gebruik van te maken, omdat anders loon en voorzieningen in gevaar zouden komen.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Terugbrengen van de werktijden van 54 naar 48 uur zou voor Nijmegen betekenen dat de Brandweer met 6 tot 9 formatieplaatsen zou moeten breiden, voor de gemeente een kostenpost van meer dan €300.000,-. Door deze maatregelen worden de gemeenten en het brandweerpersoneel tegen elkaar uitgespeeld. Daarom hebben we als SP voorgesteld dat de gemeente zich bij het Rijk (via de VNG) in gaat zetten voor financiële compensatie, om een werkweek van 48 uur mogelijk te maken en de sociale wetgeving uit te voeren.”

Wethouder van personeel Peter Lucassen kon zich vinden in het voorstel: “De opt-outregeling zou slechts tijdelijk zijn. Daarnaast voeren de Rotterdamse brandweerlieden een proces om een uitspraak te krijgen of verlofuren wel of niet tot de arbeidstijd behoren. Als de rechter stelt dat verlofuren niet tot de werktijd horen, dan is het probleem, financieel gezien, voor Nijmegen grotendeels opgelost. Zolang dat niet het geval is zullen we via de VNG ons inzetten voor een financiële compensatie.”

Behalve D66 en VVD stemde de gemeenteraad in met het SP-voorstel.

U bent hier