h

SP steunt stakende Nijmeegse Ambtenaren

20 april 2010

SP steunt stakende Nijmeegse Ambtenaren

Vanmiddag hielden honderden gemeente-ambtenaren in Nijmegen een werkonderbreking. Ambtenaren, waaronder ook brandweerlieden en toezichthouders vallen, voeren actie voor een betere CAO. De SP steunt de acties van de ambtenaren.

Na eerdere prikacties voeren de ambtenaren de actie nu op omdat de werkgevers vast blijven houden aan de nul-lijn voor de lonen. De ambtenaren eisen koopkrachbehoud en werkzekerheid. In het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord willen GroenLinks, PvdA en D66 de komende vier jaar vasthouden aan de nul-lijn.

De SP ondersteunt de acties van de ambtenaren voor een eerlijk loon. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: "Ambtenaren hebben net als iedere andere werknemer recht op een eerlijke en fatsoenlijke CAO. Gemeenten hebben dit jaar van het rijk geld gekregen om de salarissen met 2 procent te verhogen. Geen enkele reden dus gemeenteambtenaren nu op de nul te zetten. Bovendien wordt daarmee geen enkel onderscheid gemaakt. Ambtenaren in de hogere schalen kunnen een loonsverhoging zonder veel pijn missen, terwijl ambtenaren in de lagere schalen de bevriezing van hun loon direct in hun portemonnee voelen. In plaats van te bezuinigen op de salarissen doet het college er beter aan om steviger te snijden in de inhuur van dure externe werkkrachten. Jaarlijks kost die inhuur de gemeente 15 miljoen euro. Als het college hierop 2,5 miljoen meer bezuinigt dan de geplande 5 miljoen euro, dan hoeven we onze eigen ambtenaren niet in de steek te laten."


De hal van het stadhuis stond stampvol met ambtenaren, van brandweerlui tot secretaresse, van toezichthouders tot beleidsambtenaar...

U bent hier