h

Opnieuw fouten bij gemeente: burgers lopen kwijtschelding belasting mis

1 maart 2010

Opnieuw fouten bij gemeente: burgers lopen kwijtschelding belasting mis

Hans van HooftVoor de tweede keer in een week tijd wordt de SP geconfronteerd met zeer slechte uitvoering van Nijmeegs sociaal beleid. Vorige week bleek dat gehandicapten, chronisch zieken en ouderen met een laag inkomen ten onrechte het eigen risico van de zorgverzekering (165 euro) niet vergoed kregen. Deze week blijkt dat mensen met een laag inkomen opeens geen kwijtschelding meer krijgen van gemeentelijke belastingen. Aan de situatie van de mensen is niets veranderd en de regels zijn exact hetzelfde. Toch wordt er geen kwijtschelding verstrekt, omdat de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) dit jaar opeens strengere kwijtscheldingsnormen hanteert voor Nijmeegse burgers.

De toetsingsnorm van de BSR is (veel) strenger dan die van de gemeente Nijmegen, waar het gaat om inkomen en om vermogen. De gemeente Nijmegen hanteert 120% van de bijstandsnorm, voor de BSR geldt deze norm niet en moet iemand op bijstandsniveau zitten met een (zeer) beperkt vermogen. Hierdoor valt een groep mensen die vorig jaar wel recht hadden op kwijtschelding dit jaar buiten de boot.

SP-lijsttrekker Hans van Hooft noemt de actie van de BSR ‘onacceptabel’: “Het lijkt wel een geheime bezuinigingsactie. Ik wil van het college weten waarom voor Nijmeegse burgers niet de Nijmeegse normen worden gehanteerd en hoeveel mensen door de regels van de BSR ten onterechte geen kwijtschelding meer krijgen. Is dit een geheime bezuiningsactie van de wethouder of zijn het ambtenaren die op eigen houtje de regels aanpassen? Of is het de BSR die opeens de Nijmeegse regels niet meer toepast? Het is in elk geval te gek voor woorden dat we aan de ene kant een formulierenbrigade inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar die recht op heeft en dat de BSR er vervolgens voor zorgt dat mensen ontnomen wordt waar ze recht op hebben.”

Van Hooft gaat nog een stapje verder: “Wat de SP betreft past de BSR de Nijmeegse regels toe. Als ze dat niet van plan zijn, stoppen we maar met de BSR en gaan we het als gemeente weer zelf doen. Nu worden mensen op Kafkaiaanse wijze van het kastje naar de muur gestuurd en ten einde raad doen zij hun beklag bij de SP. We willen snel een einde aan deze gang van zaken. Verder willen we weten of er nog meer regelingen zijn die niet worden uitgevoerd zonder dat de gemeenteraad hier iets vanaf weet.”

U bent hier