h

SP: geef uitkeringsgerechtigden een stem

29 september 2015

SP: geef uitkeringsgerechtigden een stem

Als het aan de SP ligt komen er klantenpanels waarin Nijmeegse uitkeringsgerechtigden meepraten over de invulling van het sociale zekerheidsbeleid. Ook krijgt Nijmegen een cliëntenraad waarin uitkeringsgerechtigden zitten. Twee voorstellen van SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep om dit te bewerkstelligen werden op 23 september met bijna raadsbrede steun aangenomen. Het stadsbestuur moet hier nu serieus werk van maken.

Sinds 1 januari vervangt de Participatiewet de Wet Sociale Werkplaatsen (WSW), Wet Werk en Bijstand (WWB) en Wajong). De Participatiewet verplicht gemeenten inspraak te geven in het sociale zekerheidsbeleid. Nijmegen kende deze verplichting nog niet in deze vorm. Nu het voorstel van de SP is aangenomen moeten ze er snel alsnog komen. Daarnaast krijgen uitkeringsgerechtigden vanaf nu een plek in de cliëntenraad. Sweep is tevreden met het bereikte resultaat: “Het is beter om mét dan óver mensen te praten. Zij kennen hun eigen situatie immers het beste. Zo krijg je een beter inzicht in hun wensen en behoeften, wat bijdraagt aan hun welzijn en reïntegratie. Dat past bij een sociale stad als Nijmegen.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier