h

SP: Eerlijk loon voor werk

22 september 2012

SP: Eerlijk loon voor werk

De SP-fractie kan zich niet vinden in de nieuwe plannen die de gemeenteraad heeft aangenomen voor het gemeentelijk re-integratiebeleid. Op de SP na stemden alle Nijmeegse partijen in met het voorstel van het stadbestuur om mensen met behoud van uitkering te laten werken. De SP is van mening dat werk moet lonen en vindt de plannen daarom niet deugen.

De gemeente wil bedrijven te stimuleren om bijstandsgerechtigden en mensen uit werkcorporaties in dienst te nemen en voert daarvoor een ‘werkgeversbonus’ in. Bedrijven ontvangen vanuit de gemeente een premie wanneer ze mensen in dienst nemen die niet volledig productief zijn of extra scholing nodig hebben. De SP steunt deze aanpak, maar heeft toch tegen de nieuwe plannen gestemd omdat bijstandsgerechtigden moeten ‘werken met behoud van uitkering’.

Uitkeringsgerechtigden die bij een werkcorporatie in dienst zijn ontvangen geen regulier salaris maar behouden slechts hun uitkering aangevuld met een kleine premie. Het werken met behoud van uitkering kan maar liefst twee jaar duren en het college gaat ervan uit dat hooguit 30 procent van de mensen uitstroomt met een echt arbeidscontract op zak. Het principe 'werken met behoud van uitkering' is volgens de SP-fractie alleen acceptabel als dit hooguit een half jaar duurt en er een grote kans is op een reguliere baan.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Werk dient te lonen. Mensen die iedere dag voor hun werk hun bed uitkomen, hebben recht op een fatsoenlijk salaris dat duidelijk meer is dan een bijstandsuitkering. Werk moet een weg uit de armoede zijn. Nu wordt een hele groep mensen bijstandsgerechtigden aan het werk gezet zonder dat ze er een cent wijzer van worden en zonder perspectief op een normaal betaalde baan. Dat deugt niet. Aan deze gesubsidieerde uitbuiting moet wat de SP betreft snel een einde komen.“

U bent hier