h

Gemeenteraad verwerpt bestuursakkoord

28 april 2011

Gemeenteraad verwerpt bestuursakkoord

De Nijmeegse gemeenteraad verzet zich tegen het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk wil sluiten. De SP is net als de PvdA, GroenLinks en D66 fel tegen de plannen van het kabinet om taken van het Rijk over te dragen aan de gemeenten zonder daar een passend budget bij te leveren. In het akkoord staat onder andere dat de Wajong, Jeugdzorg en de AWBZ door de gemeenten moeten worden uitgevoerd en dat het budget voor re-integratie met twee-derde slinkt. Met het akkoord is een miljardenbezuiniging gemoeid die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard zal treffen.

SP-leider Roemer haalde vorige week al hard uit naar de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de bijstand, jong gehandicapten, bijzondere ziektekosten, jeugdzorg en de sociale werkplaatsen. ‘Het kabinet laat nu haar ware gezicht zien. Mensen met een handicap of arbeidsbeperking worden de armoede in gejaagd. De regering die niets vraagt van de allerrijksten, pakt uitgerekend de meest kwetsbare mensen. Het kabinet Rutte maakt doelbewust met steun van Wilders de rijken rijker en de armen armer’, aldus Roemer.

In de plannen van het kabinet Rutte worden de bijstand, de wet voor jong gehandicapten en de regeling voor sociale werkplaatsen samengevoegd tot één wet. Naast een flinke korting op de hulp bij het zoeken naar werk, wordt ook nog eens de uitkering van mensen met een beperking fors verlaagd. Bovendien gaan er op termijn 60.000 werkplekken in de sociale werkplaats verdwijnen en krijgen gemeenten regels opgelegd omtrent het armoedebeleid. Reden genoeg voor de SP om zich hier tegen te verzetten. Eerder al verwierpen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en diverse provincies het akkoord. Nijmegen zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten oproepen om het akkoord te weigeren.

U bent hier