h

Nijmegen bestrijdt energiearmoede

6 april 2022

Nijmegen bestrijdt energiearmoede

Foto: Peter Asquith / Creative Commons

Op korte termijn krijgen 17.700 Nijmeegse huishoudens een energietoeslag van 600 euro. Daarmee worden de stijgende energielasten (deels) gecompenseerd. Daarna komt er als het aan SP-wethouder Petra Molenaar ligt nog 200 euro bij, mits de gemeenteraad akkoord gaat. “Veel mensen met een laag inkomen worden hard getroffen door de explosief stijgende energieprijzen. Op deze manier willen we een zo groot mogelijke groep Nijmegenaren financieel tegemoet komen.”

De afgelopen maanden stijgen de energieprijzen de afgelopen enorm. Veel Nederlanders merken dat in hun portemonnee, maar de mensen met de laagste inkomens worden het hardst getroffen. Het kabinet moet de regeling nog uitwerken, maar Nijmegen wacht die niet af en keert deze maand alvast 600 euro uit. Daarbij is het college van B&W ruimhartig. “In Nijmegen kiezen we ervoor om een grote groep te compenseren, namelijk iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dat sluit aan bij ons lokale beleid. We zijn een sociale stad en willen veel mensen helpen. Niet alleen mensen met een uitkering, juist ook mensen met een parttime of minder goed betaalde baan. Want ook bijvoorbeeld mensen in de horeca en postbezorgers komen door de stijgende prijzen in de problemen. Bovendien kennen we als gemeente een groot gedeelte van deze doelgroep en kunnen we daardoor de toeslag snel en automatisch uitkeren.”

De landelijke richtlijn voor de gemeentelijke energietoeslag is geen 600 maar 800 euro. Molenaar: “We krijgen 10,6 miljoen van het Rijk. Omgerekend betekent dat dat 600  nu het maximale is wat we op dit moment kunnen doen. Maar als de gemeenteraad meer geld wil vrijspelen, dan kan dat. Daarom is er ook meteen een voorstel naar de raad gestuurd om de energietoeslag met nog eens 200 euro te verhogen. Verder werken we met energiecoaches die mensen helpen met het verlagen van hun energieverbruik.”

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft kondigt al direct aan dat de SP het voorstel voor 800 euro zal steunen. “Ik hoop dat veel andere partijen dit goede voorbeeld volgen en deze proactieve houding van de wethouder belonen. Deze explosieve energiekosten dreigen mensen aan de onderkant van de samenleving in de financiële ellende te storten. Alles wat we als gemeente kunnen doen om dat te voorkomen, moeten we doen.”

17.700 Nijmeegse huishoudens hebben sowieso recht op de energietoeslag. Andere groepen kunnen vanaf 1 mei een aanvraag doen via de gemeentewebsite. Mensen die niet automatisch het bedrag ontvangen, maar wel denken in aanmerking te komen, kunnen vanaf 1 mei de toeslag aanvragen via: Eenmalige energietoeslag voor sociale minima - Nieuws - Gemeente Nijmegen. 

Reactie toevoegen

U bent hier