h

Meer geld voor stadsbanen, minder voor falende re-integratie

21 december 2022

Meer geld voor stadsbanen, minder voor falende re-integratie

Nijmegen moet meer geld uitgeven aan lokale stadsbanen en minder aan het regionaal Werkbedrijf, vindt de Nijmeegse SP. Woensdag bespreekt de gemeenteraad een voorstel van fractielid Menno Uphoff om minder geld over te maken naar het Werkbedrijf, en meer aan lokale stadsbanen.  “We geven liever geld uit om mensen direct aan een baan te helpen, dan aan een slecht presterend reïntegratiebedrijf.”

De SP pleit al langer voor stadsbanen: in de verkiezingsprogramma’s van 2018 en 2022 stond beide keren een plan voor 500 stadsbanen. Dat gaat om passend werk voor mensen die anders geen reguliere baan kunnen vinden, zodat zij wél kunnen werken . Denk bijvoorbeeld aan wijkvegers en toezichthouders. In 2016 nam de gemeenteraad al een voorstel aan van SP-gemeenteraadslid Petra Molenaar om vijf wijkvegers aan te stellen in Dukenburg. Dat aantal werd later uitgebreid naar andere stadsdelen, en in februari 2022 lanceerde Molenaar – inmiddels wethouder – vijftien van deze banen . Dit aantal wordt wegens succes door het nieuwe college uitgebreid naar 22 (inmiddels met de naam ‘maatwerkbanen’). Uphoff: “Hoe je ze ook noemt – stadsbanen, basisbanen of maatwerkbanen – is dit wat de SP wil: de gemeente die voor passend werk zorgt, voor mensen die anders niet kunnen werken.”

Wat wel een probleem is, is de financiering. Uphoff: “Het college heeft nu geld voor 22 van deze banen. Dat is mooi, maar er zijn veel meer mensen die, ondanks de krappe arbeidsmarkt, geen regulier werk kunnen vinden. Ondertussen gaat er ontzettend veel geld naar het regionale Werkbedrijf om een reguliere baan te vinden voor deze mensen, wat vaak helemaal niet effectief is. Als we dat geld gebruiken om hier meer basisbanen te creëren, is dat goed voor iedereen: mensen in een uitkering krijgen weer een eigen inkomen en perspectief, en iedereen profiteert van het extra werk dat gedaan wordt. Daarom zegt de SP: minder geld naar hetreïntegratiebedrijf, meer naar banen creëren voor Nijmegenaren die werk zoeken.”

Reactie toevoegen

U bent hier