h

SP: geen geld naar doortrekking A15

28 april 2011

SP: geen geld naar doortrekking A15

De gemeente Nijmegen mag geen geld steken in de plannen voor de doortrekking van de A15. Dat stelde raadslid Cor van Norel gisteren in de gemeenteraad waar de mobiliteitsplannen voor de Stadsregio werden besproken. Van Norel diende een amendement in waarin hij er voor pleitte dat er vanuit de gemeente Nijmegen en/of de Stadsregio geen financiële middelen voor het project worden vrijgemaakt.

De noodzaak van de doortrekking is voor de SP nooit bewezen en de SP is dan ook geen voorstander van een snelweg tussen Ressen en Zevenaar. De discussie omtrent de doortrekking wordt al tientallen jaren gevoerd zonder dat er ook maar een kilometer snelweg is aangelegd en de geraamde kosten liepen in die tijd op van 500 miljoen euro naar ruim een miljard.


Cor van Norel: "Een snelweg aanleggen behoort tot de taken van de Rijksoverheid, niet tot die van de gemeente of Stadsregio. Wat onze fractie betreft zou dat geld veel beter kunnen worden besteed aan bijvoorbeeld het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk."

De mogelijke doortrekking van de A15 leidde in de betreffende regio tot grote tegenstand van bewoners en milieugroepen die vrezen voor overlast en aantasting van hun leefomgeving. De SP-fractie steunt de bewoners in hun verzet en wil absolute zekerheid hebben dat er vanuit de regionale bestuursorganen niet wordt geïnvesteerd in een bodemloze put. Of die opzet ook slaagt is nog maar zeer de vraag. Het voorstel van de SP werd alleen gesteund door GroenLinks en de VSP en behaalde daarmee geen meerderheid.

U bent hier