h

SP: Geen afbraak WMO

20 maart 2011

SP: Geen afbraak WMO

Tijdens de politieke avond van 16 maart is de startnotitie Wet maatschappelijke ondersteuning besproken. Daarin presenteerde het college van burgemeester en wethouders haar eerste plannen over de wijze waarop de gemeente Nijmegen de miljoenenbezuinigingen op de WMO over 2012-2015 gaat opvangen. Volgens het college lopen de tekorten op tot 10 miljoen euro in 2014. Veel vertegenwoordigers van ouderen,- en gehandicaptenorganisaties maakten van de gelegenheid gebruik om hun zorgen uit te spreken over de geweldige bezuinigingen die er op hen afkomen. De SP deelt hun zorgen en is zeer kritisch over de startnotitie die gelezen moet worden als één grote uitkleedronde op een kwetsbare groep mensen.

Raadslid Cor van Norel: “Het is waar dat er minder geld uit Den Haag komt voor de WMO, maar de SP maakt andere keuzes dan dit college en de SP gaat dan ook niet akkoord met de kille sanering van de WMO. Het is asociaal om te willen bezuinigen op de meest kwetsbare inwoners van Nijmegen, terwijl door het college de belastingen voor de grootste bedrijven met miljoenen worden verlaagd."

In de startnotitie wordt veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen -en daar is de SP niet tegen-, maar in deze de notitie worden deze begrippen alleen gehanteerd om ordinair te kunnen bezuinigen. De gevolgen voor de meest kwetsbare groepen die gebruik maken van de WMO zullen erg groot zijn. Het betreft onder andere bezuinigingen op de individuele hulpmiddelen, meer inkomensafhankelijke voorzieningen- en hulpaanbod, versobering van de vervoersvergoedingen etc. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk waar er precies bezuinigd gaat worden. De SP zal in ieder geval deze startnotitie niet steunen en de ontwikkeling van het beleidsplan kritisch blijven volgen.

U bent hier