h

Kom in actie tegen de afbraak van de WSW en andere sociale voorzieningen!

3 juni 2011

Kom in actie tegen de afbraak van de WSW en andere sociale voorzieningen!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het bestuursakkoord met het Rijk waarin bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen. In Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljardenbezuiniging.

Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet? De SP roept iedereen op om zich uit te spreken tegen het VNG-bestuursakkoord en deel te nemen aan de acties die op 7 en 8 juni in Doetinchem en Ulft plaatsvinden.

Voortaan droog brood achter de geraniums ?
Dinsdag 7 juni is de eerste actie bij schouwburg Amphion in Doetinchem. De VNG leden genieten van een groots diner in de schouwburg, terwijl de werknemers van de sociale werkplaatsen voortaan achter de geraniums van droog brood mogen genieten. Valt dat te rechtvaardigen? Oordeelt u zelf.

SP-leden zullen met samen partijvoorzitter Jan Marijnissen uit protest een karig maal nuttigen achter de geraniums. Sluit je aan bij het protest.
Verzamelen voor theater Amphion, Hofstraat 159, Doetinchem. Graag aanmelden bij Peter de Vos, doetinchem@sp.nl als je meedoet. Start actie: 18.30 uur.

Woensdag 8 juni: Gezamenlijke FNV Abvakabo, Sp en PvdA actiedag tegen armoede
Op 8 juni wordt er in de sociale werkplaatsen gestaakt en van 12:00 tot 14:00 vindt er een grote manifestatie plaats op initiatief van de Abvakabo. De manifestatie wordt gehouden op het weiland tegenover de Dru Cultuurfabriek in Ulft. Tweede Kamerleden Emile Roemer en Sadet Karabulut zullen de actievoerders namens de SP toespreken.
Locatie: Ulftseweg in Silvolde. Parkeren, aanwijzingen volgen van parkeerwachters van FNV.

Voorafgaand aan de manifestatie...
De SP zal de deelnemers aan het VNG-congres op ludieke wijze ontvangen en hen veel wijsheid toewensen. Hoe we dat gaan doen blijft voorlopig geheim, maar spektakel is gegarandeerd. Hier zijn nog SP-vrijwilligers voor nodig!
Geef je op via nijmegen@sp.nl

U bent hier