h

Nieuws uit 2011

6 november 2011

SP steunt staking sociale werkvoorziening 10 november

Er staat de komende tijd veel op het spel voor de sociale werkvoorziening. De cao-onderhandelingen voor de sociale werkplaatsen zijn vastgelopen en de rampzalige plannen van dit kabinet komen steeds dichterbij. Hierdoor zullen 70.000 (van de 100.000) plaatsen in de sociale werkvoorziening verdwijnen en moeten grote groepen werknemers straks onder het wettelijk minimumloon werken. De vakbonden organiseren regionale estafetteacties, onder meer op donderdag 10 november in de Rijnhal in Arnhem.

Lees verder
3 november 2011

14 november thema-avond over zorg

De afgelopen maanden zijn de bezuinigingen op de zorg veel in het nieuws geweest, maar wat gaat er nu precies gebeuren? En wat vindt de SP daar van? Om een antwoord te krijgen op die vragen organiseert de SP-afdeling Nijmegen op maandag 14 november een thema-avond over de zorg. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten (foto) zal vertellen wat de bezuinigingsplannen van het kabinet inhouden en wat voor alternatieven de SP daar tegenover stelt.

Lees verder
30 oktober 2011

Sociaal alternatief voor verlies 100 miljoen Waalsprong: zelf betaalbare huurwoningen bouwen voor Nijmeegse starters

In de Waalsprong dreigt de gemeente voor vele tientallen miljoenen het schip in te gaan. Om quitte te draaien moet in Nijmegen-Noord elk jaar gemiddeld voor 25 miljoen euro grond worden verkocht. Nu de woningmarkt op zijn gat ligt en de verkoop van bouwgrond stagneert, loopt de gemeente het risico minstens 100 miljoen te moeten bijpassen om de planexploitatie sluitend te krijgen. In het verleden ging iedereen er vanuit dat gemeente en private projectontwikkelaars winst en verlies van de planexploitatie in de GEM Waalsprong eerlijk delen. Nu het slecht gaat, blijkt dat de private partijen geen enkel risico lopen. Als projectontwikkelaars niet bijpassen en de GEM Waalsprong failliet gaat, draait de gemeente (lees de Nijmeegse belastingbetaler) volledig op voor het aflossen van de openstaande lening van 300 miljoen euro.

Lees verder
20 oktober 2011

Kom kennismaken met de SP!

De maatregelen van het kabiet VVD-CDA en PVV maken veel verzet en verontwaardiging los in de samenleving. Ouderen, studenten, gehandicapten, mensen in de sociale werkvoorziening; allen worden zwaar getroffen door de bezuinigingswoede in Den Haag. Vreemd genoeg gaat deze bezuinigingsdrift volledig voorbij aan de groep mensen die wél iets kan missen: zij worden ontzien. Dat moet anders kunnen.

Lees verder
19 oktober 2011

In Memoriam: Betty van Lieshout

Tot ons grote verdriet is op maandag 17 oktober Betty van Lieshout overleden. Betty was jarenlang actief voor de SP, in Nijmegen en als regiovertegenwoordiger in het landelijk partijbestuur. Betty was sinds begin vorig jaar ernstig ziek. Haar warme persoonlijkheid en enorme inzet zullen gemist worden.

Lees verder
15 oktober 2011

Studenten kiezen Aso van het Jaar

Afgelopen week bezochten de SP-jongeren van ROOD de HAN om de aanwezige studenten te laten stemmen voor de Aso-van-het-jaar verkiezing. Door middel van deze landelijke verkiezing stelt ROOD de asociale plannen van bewindslieden uit het kabinet Rutte I aan de kaak. Dit uiterst rechtse kabinet heeft maar één voordeel, namelijk dat het volop kandidaten levert voor deze oneervolle titel. Een nek-aan-nekrace lijkt te gaan bepalen wie de 'winnaar' wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier