h

SP steunt staking sociale werkvoorziening 10 november

6 november 2011

SP steunt staking sociale werkvoorziening 10 november

Er staat de komende tijd veel op het spel voor de sociale werkvoorziening. De cao-onderhandelingen voor de sociale werkplaatsen zijn vastgelopen en de rampzalige plannen van dit kabinet komen steeds dichterbij. Hierdoor zullen 70.000 (van de 100.000) plaatsen in de sociale werkvoorziening verdwijnen en moeten grote groepen werknemers straks onder het wettelijk minimumloon werken. De vakbonden organiseren regionale estafetteacties, onder meer op donderdag 10 november in de Rijnhal in Arnhem.

De SP wil de mensen van de sociale werkplaatsen ondersteunen en is dan bij de Rijnhal aanwezig. Vanaf 11.00 verzamelt de SP bij de ingang van de hal. Kom ook om deze mensen een hart onder de riem te steken!

U bent hier