h

Nieuws uit 2011

16 november 2011

Filmavond voor SP-jongeren: Tijd voor opstand?

Woensdag 23 november houden de SP-jongeren van ROOD een filmavond over het thema 'opstand'.

Lees verder
16 november 2011

Maak een vuist! Manifestatie 10 december

Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking! De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Hierdoor zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.

Lees verder
10 november 2011

Struisvogel voor wethouder van der Meer en college

De SP heeft afgelopen woensdag in de gemeenteraad de "Kop in het zand"-award aangeboden. Het Nijmeegse college van B&W kreeg de award – in de vorm van een struisvogel – omdat het blind lijkt te zijn voor de enorme financiële risico's die de gemeente in de Waalsprong loopt. Doordat de woningmarkt op zijn gat ligt en de verkoop van bouwgrond stagneert, loopt Nijmegen het risico minstens 100 miljoen te moeten bijpassen om de planexploitatie sluitend te krijgen. De SP stelt voor om dit te voorkomen door 4000 betaalbare huurwoningen in het stadsdeel over de Waal te bouwen.

Lees verder
9 november 2011

1500 actiekaarten tegen afbraak wijkvoorzieningen

Woensdagavond heeft het actiecomité van gesubsidieerde werkers Ook Nijmegen 1500 actiekaarten aangeboden aan wethouder Tankir. De actiekaarten zijn afgelopen maanden ondertekend door bewoners van Nijmegen die protesteren tegen afbraak van alle wijkvoorzieningen die onder druk komen te staan door het ontslag van hun gesubsidieerde krachten. De SP dient woensdagavond bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Nijmegen een voorstel in voor het behoud van 600 gesubsidieerde banen.

Lees verder
7 november 2011

SP Surinamedag met Harry van Bommel

Zaterdag 26 november vindt in Nijmegen een discussiebijeenkomst over de relatie tussen Nederland en Suriname plaats met SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel en gemeenteraadslid Cor van Norel. De SP wil graag in gesprek met inwoners uit de regio Nijmegen-Arnhem over de relatie Nederland-Suriname maar ook over lokale onderwerpen zoals armoedebestrijding en gezondheidszorg.

Lees verder
7 november 2011

ROOD doet onderzoek naar het MBO

Onlangs was de aftrap van de MBO enquête door ROOD, de jongerenafdeling van de SP. Door middel van het afnemen van enquetes bij MBO-scholieren doet ROOD onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen van ROC Nijmegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier