h

Nieuws uit 2012

4 april 2012

Iedereen welkom op Nijmeegse evenementen

Op initiatief van de SP-fractie gaat de gemeente Nijmegen beter toezien op de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking. Het voorstel dat SP-raadslid Renske Helmer daartoe indiende kon woensdagavond rekenen op steun van een grote meerderheid in de gemeenteraad.

Lees verder
27 maart 2012

SP: Boycot jubileum VNG-congres

De SP-fractie wil van het Nijmeegse stadsbestuur weten of het van plan is om deel te nemen aan het jubileumcongres van de Vereniging der Nederlands Gemeenten (VNG) dat op 5 en 6 juni in Den Haag wordt gehouden. De SP is van mening dat de gemeente Nijmegen het congres moet boycotten vanwege de hoge kosten die er mee zijn gemoeid.

Lees verder
20 maart 2012

Oppositie zegt vertrouwen in wethouder op

De SP dient woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met de voltallige oppositie een motie van wantrouwen in tegen wethouder Henk Beerten (D66). De opeenstapeling van fouten die door de wethouder zijn gemaakt bij de invoering van de nieuwe parkeerautomaten zijn voor de SP aanleiding om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

Lees verder
13 maart 2012

SP start meldpunt WMO

Het Nijmeegse stadsbestuur gaat de komende 4 jaar rond de 9 miljoen bezuinigen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Onder het mom van "meer eigen verantwoordelijkheid" wordt er onder andere gesneden in zorg, individuele hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook wordt er voor voorzieningen- en hulpaanbod een eigen bijdrage gevraagd. De SP start woensdag 14 maart een meldpunt WMO, waarbij gebruikers van WMO-voorzieningen hun ervaringen en klachten kenbaar kunnen maken.

Lees verder
9 maart 2012

20 maart: #studierecht in actie voor betaalbaar onderwijs

De SP-jongeren van ROOD Nijmegen komen 20 maart samen met studenten in actie tegen de grootste bezuinigingen op het hoger onderwijs sinds de invoering van de studiefinanciering. Staatssecretaris Zijlstra (VVD) heeft in januari bekend gemaakt dat hij de studiefinanciering tijdens de masterfase wil afschaffen en het reisrecht van de OV-jaarkaart wil inkorten. Een dom en onverantwoord plan, vindt de SP. Studenten worden op hoge kosten gejaagd en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs komt ernstig onder druk te staan. Op dinsdag 20 maart wordt er bij het Centraal Station een grote demonstratie georganiseerd tegen de kabinetsplannen.

Lees verder
8 maart 2012

Oproep: Vrijdag 9 maart actie tegen Wet Werken naar Vermogen bij Stadhuis Nijmegen

Het kabinet wil één regeling in voeren voor mensen met een arbeidshandicap en bijstandgerechtigden: de Wet werken naar vermogen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor Wajongers, uitkeringsgerechtigden en werknemers. De SP en de FNV verzetten zich tegen deze radicale en asociale bezuinigingen van het kabinet. Op vrijdag 9 maart vindt om 10:15u een actie bij het Stadhuis in Nijmegen als onderdeel van estafette actie door verschillende gemeenten in het land. De SP roept u op om deze actie te steunen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier